Ledererfaring gir ingen garanti mot feiloppfatninger om hva som er effektiv ledelse. Snarere tvert i mot, utfordrer professor Bård Kuvaas ved BI.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Adm. direktør Erling Paulsen i Aspiro TV skrev i Dagens Næringsliv at ledelsesfagene fra hans studietid på NTNU var bortkastet (26. april 2011). Det har han sikkert rett i, men det betyr ikke at alle ledelsesfag er bortkastet.

Forskningsbaserte ledelsesfag kan lære selv 20-åringer hvilke former for ledelse som er effektive - og hvorfor.

Ledelse som virker

Først må vi imidlertid lære studentene noe om grunnleggende psykologiske mekanismer og behov. På den måten blir de i stand til å forstå hva som skal til for å få det beste ut av medarbeiderne. Til slutt teppebomber vi studentene med resultater fra de siste tiårenes forskning på effektiv ledelse.

Studentene har da lært at det er gode relasjoner mellom leder og medarbeider, støttende ledelse, og såkalt transformasjonsledelse som gjør medarbeiderne mer produktive, ikke styring, kontroll og «hopp-så-får du-en-kjeks-ledelse».

Utbredte misforståelser

I min undervisningsgjerning har jeg mest å gjøre med voksne personer med ledererfaring.

Mitt inntrykk er at misforståelser om hva som er effektiv ledelse og hva som motiverer til høyt engasjement og gode prestasjoner, er mer utbredt blant personer med ledererfaring enn blant dem uten.

Ergo må det være noe med den praktiske erfaringen og det de lærer av den som er egnet til å gjøre lederne dårligere.

Hva ledere baserer seg på

Stanford-professorene Charles O'Reilly og Jeffrey Pfeffer ga for noen år siden ut en bok om såkalt evidensbasert ledelse. I boken viser de også til hva lederes beslutninger og adferd som oftest basert på:

  • Hva lederne har gjort tidligere, og hva de tror har vært effektivt.
  • Hva andre gjør. En form for etteraping uten kunnskap om det som etterapes faktisk er en kilde til gode eller dårlige prestasjoner.
  • Ideologi og tro og ideer om hvordan ting burde være, snarere enn gode beskrivelser av hvordan f.eks. den menneskelige psykologi faktisk er.
  • Hva lederne tror de er gode til, snarere enn hva de faktisk er gode til.
  • Det som blir diskutert og det som er i tiden, trender og moter. Det konsulenter tilbyr og markedsfører, snarere enn hva som er godt dokumentert gjennom seriøs forskning og utprøving.

Enhver leder har sin personlige lederteori eller egne tanker omkring hva de tror er effektiv ledelse. Noen er så heldige å ha lederteorier som stemmer overens med hva som er dokumentert å være mest effektivt.

Mange forsterker derimot sine dårlige teorier over tid fordi de bare vektlegger de erfaringene som stemmer overens med teorien. Observasjoner som ikke stemmer overens med den personlige teorien, blir derimot ofte glemt, fortrengt eller bortforklart.

På den måten kan ledererfaring faktisk føre til at lederen bare blir sikrere i sin tro, uavhengig av hvor gal den er.

Veien til effektiv ledelse

Heldigvis utvikler mange sine lederteorier over tid til å bli likere det som er dokumentert effektivt. Poenget er imidlertid at slike erfaringer ofte er dyrekjøpte.

Forskningsbasert undervisning er en betydelig enklere og billigere vei til kunnskap om hva som er effektiv ledelse. Slik undervisning omfatter erfaringer fra flere hundre tusen leder-medarbeider-relasjoner fra nesten hele verden og fra så godt som alle bransjer og yrker.

Uten å prøve det ut på egen hånd, kan studentene for eksempel lære at ledere som oppfattes som kontrollerende, mistenksomme, urettferdige eller fraværende får mindre produktive medarbeidere.

De aller fleste som går på Handelshøyskolen BI tar egentlig ikke en lederutdanning. Tar man studiespesialisering i f.eks. finans, markedsføring, eller strategi, er det disse fagene man blir eksperter i. Det betyr ikke at man ikke kan bli gode ledere. Det betyr imidlertid at de ikke har tilstrekkelig med ledelsesfag der de lærer hva effektiv ledelse faktisk handler om.

Hadde Erling Paulsen tatt vår master i ledelse og organisasjonspsykologi eller et managementprogram i ledelse av menneskelige ressurser (Human Resource Management) tror jeg ikke han ville ha opplevd dette som bortkastede ledelsesfag.

Jeg kan derimot ikke garantere at vi utdanner gode ledere, bare at vi gir solid forskningsbasert kunnskap som gjør det lettere å bli det.

Referanser:

  • Pfeffer, J., and Sutton, R. I.(2006): Hard facts, dangerous halftruths, and total nonsense: Profi ting from evidence-based management.HarvardBusiness School Press.

Bård Kuvaas' artikkel er publisert som gjestekommentar Ledelse i Dagens Næringsliv 10. mai 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på