Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI går inn i ekspertgruppe som skal gi faglige råd til Finansdepartementet. - Det blir spennende å ta fatt på oppgaven, sier Bjørnland.

KUNNSKAP I BRUK: Hilde C. Bjørnland i ekspertutvalg

Finansdepartementet har oppnevnt et rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål. Utvalget skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

– Det er viktig at det er bred tillit til de analyser og vurderinger som ligger til grunn for utformingen av den økonomiske politikken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Knytte kontakt med fagmiljøer

Finansdepartementet håper gjennom utvalget å kunne styrke kontakten mellom departementet og andre økonomiske fagmiljøer.

Modell- og metodeutvalget vil ledes av professor Steinar Holden. Som utvalgsmedlemmer oppnevnes professorene Torben Andersen, Hilde Bjørnland, Lene Foss, Øystein Thøgersen og Ragnar Torvik. I tillegg oppnevnes forskningsdirektør Torbjørn Hægeland og spesialrådgiver Ragna Alstadheim, samt ekspedisjonssjefene Nina Bjerkedal og Knut Moum fra Finansdepartementet.

– Vi har lagt vekt på å sette sammen et bredt og faglig sterkt utvalg. Det synes jeg vi har lykkes godt med, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Hva utvalget skal gjøre

Utvalgets oppgave er å gi faglige vurderinger og råd om:

  • Utvikling og bruk av modellverktøy
  • Beregninger og analyser som legges fram i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger
  • Drøfting av eksterne utredninger med relevans for departementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.
  • Den faglige framstillingen av makroøkonomiske problemstillinger i nasjonalbudsjett og perspektivmeldinger.

Det legges opp til at utvalget starter sitt arbeid rett over sommeren. Finansdepartementet vil fungere som utvalgets sekretariat.

– Det er utvalget selv, i samråd med Finansdepartementet, som vil fastlegge hvilke saker som skal tas opp. Referat fra utvalgets møter vil bli offentliggjort på departementets internettsider, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet oppfordrer modell- og metodeutvalget til å arrangere årlige åpne seminarer om faglige og metodiske spørsmål.

Referanse:

Pressemelding fra Finansdepartementet 31. mai 2011: "Rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på