The Cloud, eller Skyen på norsk, er på alles lepper bortsett fra hos norske ledere, utfordrer Tor W. Andreassen ved BI.

ANALYSE: Tor W. Andreassen om Skyen (The Cloud)

En dataanalyse fra selskapet Gartner Group definerte i 2010 Skyen som den mest lovende forretningsteknologien.

Da er det et paradoks at så få ledere er opptatt av hva den kan bety for deres virksomhet.

Jeg skal her kort se litt på markeds-/kundeaspekter ved teknologien
– et område som så langt er neglisjert.

Skyen er definert som levering av dataressurser ved behov via datanettverk. En IT-leder jeg kjenner kaller Skyen for ”dataressurser på tappekran” – svært beskrivende. 

Skyens fem fordeler

I dag er Skyen som forretningsområde lite – bare fem prosent av IT-industriens USD 1,5 trillioner. Men den vokser svært fort. Hovedaktørene er Microsoft, Google og Amazon. Fordelene med Sky-løsningen fremfor å ha tilsvarende ressurser i eget hus, er mange.

Fleksibilitet: Ved oppstart av nye bedrifter måtte man før kjøpe inn det utstyret man trengte – ikke bare nå, men for en tid fremover. Dette i en periode hvor man minst av alt ville binde kapital i produksjonsutstyr.

Med Skyen betaler man kun for det man til enhver tid trenger av dataressurser – som fra en tappekran.

Hurtighet: I vanlige bedrifter må man utvikle omfattende dokumentasjon
for behovet for mer dataressurser og så avvente beslutning fra ledelse, som kan ta tid.

Tilsvarende løsninger vil være tilgjengelig på svært kort tid gjennom Sky-løsning. Definer hva du tenger og drar kredittkortet er det det hele.

Kompetanse: Drifting av kompliserte løsninger krever tilgang på mennesker med spisskompetanse. Når de aller fleste norske virksomheter er små og ligger spredt, sier det seg at slik kompetanse ikke er lett tilgjengelig.

Gjennom Skyen får du umiddelbart tilgang på noen av de smarteste
i verden innen området: Google-, Amazon- og Microsoft-ansatte.

Kostnader: En typisk IT-avdeling har ca 70 prosent av budsjettet sitt bundet til vedlikehold av gamle løsninger og utstyr og bare 30 prosent til utvikling.

Med Skyen kan 100 prosent knyttes til utvikling av nye løsninger. Kostnadene med å kjøpe tjenester fra Skyen er for de aller fleste
overraskende lave.

Sikkerhet: De aller fleste IT-avdelingers mareritt er sikkerhet. Tenk bare på hvor slepphendt vi er med passord, hvor vi oppbevarer dem og
hvor ofte vi oppdaterer dem. Tenk også på back up av hva du har på PC-en din.

I Skyen inngår alt dette som en del av driftsmiljøet på et nivå langt
over de fleste norske IT-avdelinger. Som man skjønner fra det ovenstående, er det mange svært gode

Markedsperspektiv på Skyen

Men, hva betyr Skyen for sluttkunder og ledere i et markedsperspektiv?

Innovasjon: Fordi man så lett kan få tilgang på ekstra dataressurser, vil tiden fra en ny ide til ferdig prototyp og testing bli svært mye kortere – og billigere. Dette har store betydninger for innovasjon og tid til markedet.

Kan Skyen hjelpe bedrifter til å innovere oftere og fortere, vil dette ha
stor betydning for deres langsiktige konkurransekraft i markedet. For
oppstartbedrifter betyr Skyen at man kan komme i gang mye fortere
med mindre kapital. For livet etter oljen vil økt innovasjonstakt og nyetableringer være svært relevant og viktig.

Variabel etterspørsel: For bedrifter som opplever store svingninger i etterspørselen på sine hjemmesider er Skyen en fantastisk løsning. Tenk deg at du driver en pizzarestaurant med bestilling via hjemmesiden.

Alle vet at trafikken på hjemmesiden øker ved kontorslutt fra 1700 og utover i noen timer for så å roe seg. Eller hva om du heter Ticketmaster og legger ut konsertbilletter for Pink Floyd Reunion på en gitt dato og klokkeslett?

Med Skyen kan man automatisk få tilgang på den kapasiteten man trenger til enhver tid og unngå at servere går ned og hjemmesiden
må stenges. Hva slik stenging betyr for tapt forretning, renommé og merkeverdi kan man regne på. Jeg antar at det er mer enn hva en Sky-løsning ville ha kostet.

Avanserte programmer: En annen fordel for mindre bedrifter er tilgang på kompetanse i form av ledende programvare som før bare var forbeholdt de virkelig store bedriftene som hadde råd til å utvikle slikt.

Mindre bedrifter kan nå benytte kunnskapen til Google-, Microsoft- eller Amazon-ansatte i form av programvare som disse har gjort tilgjengelig for sine kunder.

Forstå kundene bedre

Vi lever i en tid hvor bedrifter har tilgang på data i et omfang vi aldri
før har hatt. Til tross for dette utnytter vi bare en brøkdel av disse dataene.

Vanlige analysemetoder kan sammenlignes med å bruke spade der
hvor vi i dag kan benytte bulldosere i tallbehandlingen. Bedrifter kan
hver natt analysere alle henvendelsene de har fått på sine hjemmesider i løpet av dagen fra kunder over hele verden.

På denne måten kan de bedre forstå kundenes elektroniske bevegelsesmønster og dermed utvikle bedre løsninger, anbefalinger og tilbud til sine kunder.

Mange bruker Skyen

Sluttkunder kan ha svært mange fordeler av Skyen. Faktum er at
mange nyter godt av Skyen uten egentlig å være klar over det. Tenk bare på Dropbox, Youtube, Gmail, Hotmail og Flicker. Andre kan svært enkelt lagre private musikk, bilder og data i Skyen. Hvor mange har ikke mistet alt da PC-en, IPad-en eller SmartPhonen krasjet eller ble stjålet!

Netthandleren Amazon lanserte nettopp en Skytjeneste til sine sluttkunder hvor de kan lagre all sin musikk i Amazon-skyen for en svært moderat pris. Apple har en løsning de kaller MobileMe hvor innholdet på all dine Apple produkter lagres og synkroniseres gjennom deres sky.

Aldri trenger du å fortvile over at du har med deg feil spilleliste på IPoden eller at IPhonen ikke er oppdatert med de siste telefonnumrene eller kalenderavtaler.

Microsoft har laget en løsning de kaller Windows Live Skydrive hvor familiemedlemmer kan ha det som felles postkasse for sine dokumenter og bilder. Gjennom denne løsningen kan man i tillegg
få tilgang på alle Windows-produktene Word, Excel og Powerpoint etc.

Verdiskaping med Skyen

Skyen har kommet for å bli og vil bli viktigere. Spørsmålet ledere bør
stille sine IT-ledere er: Hvordan kan Skyen hjelpe oss til å øke våre kundetilførte verdier? Dette er et mye mer relevant spørsmål enn hvordan Skyen kan hjelpe deg til å spare kostnader.

Mens du kan kutte kostnader til null, kan du alltid tilføre kundene flere verdier – noe som utløser økt kundetilfredshet, lojalitet og større betalingsvilje. Er det noe aksjonærene setter pris på, så er det nettopp dette. Fornøyde kunder gir fornøyde eiere.

Det blåser kaldt på toppen er et kjent uttrykk. Ja, men det er også der tåken eller Skyen legger seg først. I mars-utgaven av Business Week sier de på forsiden at ledere må få hodet inn i Skyen.

Jeg sier at de må få hodet ut av skyen og heller se hvilke markedsmuligheter den representerer – noe som er mye hyggeligere enn bare kutte kostnader. The Sky is NOT
the limit!

Referanse:

Artikkelen er publisert som analyseartikkel i Økonomisk Rapport nr. 4/2011, utgitt 9. juni 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på