-

Statoil ønsker å fremstå som en global energileverandør. Kjernen i Statoils globale identitet er likevel forankret i det ”norske”, viser en studie av fusjonen mellom Statoil og Hydro.

BI FORSKNING: Fusjoner og oppkjøp

Da de norske storselskapene Statoil og Hydro i 2007 fusjonerte sin olje- og gass-virksomhet var et av målene å skape internasjonal vekst.

Fusjoner er en krevende øvelse, som ikke blir noe lettere når det omfatter en organisasjon som er etablert i mange ulike land.

– Det er viktig å utvikle en felles organisasjonsidentitet etter en fusjon. Det er spesielt komplisert i en global organisasjon, fremholder Helene Loe Colman, som er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og forsker II ved Fafo.

På sporet av Statoils identitet

Colman har sammen med forsker Birgitte Grøgaard gjennomført en studie av hvordan Statoils verdier blir forstått og tolket i ulike datterselskaper. De har også sett på hvordan forståelsen av verdier bidrar til å utvikle en global identitet for selskapet.

Colman og Grøgaard gjennomførte kvalitative intervjuer med 40 ansatte ved Statoils kontorer i Calgary, London, Jakarta, Houston, Rio, Harstad, Oslo og Stavanger.

Resultatene av studien er offentliggjort i fagboken A Merger of Equals?  (Fagbokforlaget 2011).

Norsk eller global?

Statoils hovedkontor er ikke spesielt opptatt av å fremheve Statoils norske røtter. Snarere ønsker selskapet å fremstå som en global energi-leverandør. 

- Våre funn viser likevel at det å være ”et norsk” selskap er en kjernedimensjon i Statoils organisasjonsidentitet, konkluderer Helene Loe Colman.

Dette innebærer ifølge strategiforskerne at en global oppfattelse av ”hvem vi er i Statoil” er tuftet på Statoils ”norskhet”. 

I utgangspunktet skulle man jo tro at vektlegging av nasjonalitet i et globalt selskap kunne virke differensierende og skape avstand mellom hovedkontor og datterselskaper. Slik er det ikke i Statoil, ifølge studien.

- Våre analyser viser at nasjonalitet faktisk bidrar til en felles, samlende oppfatning av ”hvem Statoil  er”.  Det bidrar til utvikling av en felles, global identitet basert på ”det norske”.

Som eksempler på typisk norske verdier trekker forskerne frem: Åpenhet, et selskap som bryr seg, som er modige og som er hands-on.

Referanse:

Colman og Grøgaard: “Nationality as Basis for a Global Identity” i Colman, Stensaker, og Tharaldsen (eds.) A Merger of Equals?  The Integration of Statoil and Hydro's Oil & Gas Activities. Fagbokforlaget 2011.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på