-

Fagbokforfattere ønsker seg digital distribusjon, og kan bli pådrivere for e-bøker i Norge, skriver Anitra Figenschou ved BI.

DEBATT: Anitra Figenschou om e-bøker

Forfatterne kan bli pådrivere for digitalisering av bøker i Norge. De ønsker seg digital distribusjon, og vil heller ha bøkene liggende tilgjengelig på Amazon enn på Bokskyas utsalgssteder.

Det kommer frem i undersøkelsen «Den digitale utfordreren i norsk bokbransje», som jeg har utført i samarbeid med Norsk faglitterær forfatterforening- og oversetterforening.

Omkring halvparten av alle norske fagbokforfattere ønsker seg et nettsted der de kan få distribuert bøkene sine digitalt. 67,5 prosent av fagbokforfatterne ønsker å være tilgjengelig med sine bøker på Amazon, mot 45,5 prosent som ønsker å være distribuert digitalt på Bokskyas mange utsalgssteder.

Fagtekster attraktivt

Norsk bokbransje satser på romanen når de skal lansere sin digitale løsning. Ser man på markedsutviklingen, er bøkene for allmennmarkedet de minst interessante for leserne av digitale tekster. Det viser blant annet bruken av bokhylla.no. Det er digitale fagtekster som først og fremst trekker lesere.

Fagbokforfatterne vil være tilgjengelige med sine bøker på Amazon. Der er det mange kunder, men ennå ikke åpnet tilgangen for norske forfattere.

Bokskyas utsalgssteder planlegger å lansere mange norske bøker, men de har ennå ikke så mange kunder. Her er det en jobb som må gjøres. Det er åpning for at noen lager et nettsted for de norske forfatterne som er like bra som Amazon før Amazon tar det norske markedet.

Bokskya er tuftet på forretningsmodellen for salg av papirbøker, her får alle aktørene fortsatt sin del av bokkronen, og nettløsningen har dermed ingen konkurransefortrinn.

Det gjør den lite attraktiv for leserne. Og er det ikke attraktivt for kundene, er det ikke attraktivt for forfatterne å ha bøkene sine der.

Ta skrittet fullt ut

Å tilgjengeliggjøre den norske bokarven også digitalt, er en videreføring av opplysningstanken som hele det norske litterære feltet er tuftet på. Det danner grunnlaget for gode støtteordninger til produksjon av norsk litteratur. En kompensasjon for arbeidet forfatter og forlegger har lagt ned kan refunderes på andre måter enn salg av en fysisk papirbok.

Det er derfor ingen grunn til å frykte gode teknologiske løsninger, både kommersielle og ikke-kommersielle, som leserne ønsker å ta i bruk.

Finn de gode teknologiske løsningene og diskuter deretter nye finansieringsmodeller. Bransjen selv er de mest kompetente til jobben, men da må de tørre å ta skrittet helt ut.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Aftenposten 30. juni 2011 med tittelen "Lite attraktivt for leserne".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på