Forskningsrådet har bevilget 6,5 mill. kroner til regional forskning og innovasjon i Østfold. Postdoktor Thomas Hoholm ved BI leder forskningsdelen av prosjektet.

BI Forskning: Innovasjon i regionale nettverk

Østfold er tildelt 6,5 millioner kroner fra Forskningsrådet fra programmet virkemidler for regional forskning og innovasjon, forkortet VRI. 

Forskere fra Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning skal forske på innovasjon i regionale nettverk i Østfold. Målet er å øke forståelsen for innovasjon som skjer i nettverk i og mellom bedrifter.

Offentlige aktører, brukere og forskere bidrar også i innovasjonsnettverket.

Postdoktor Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI leder forskningsdelen av VRI-prosjektet i Østfold.

3 satsingsområder

Prosjektet varer i første omgang ut 2013. I løpet av denne perioden er målet å få i gang flere og større næringsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor tre utvalgte innsatsområder. 

  • Helse- og omsorgsteknologi og støttefunksjoner
  • Energieffektiv rehabilitering av bygg
  • Teknologi og energi, grønne løsninger i Smarte byer

Det forutsettes at forskning og utvikling skal føre til nye produkter, tjenester, nye markeder eller nye måter å produsere på som igjen gir økte inntekter for bedriftene. Kommersialisering av forskningsresultatene er høyt prioritert i VRI-programmet.
 
- Vi gleder vi oss til å komme i gang med aktiviteter som skal øke interessen for forskning i næringslivet. Dette vil på sikt gi økt verdiskaping og sikre arbeidsplassene i regionen, sier Inger Christin Torp, leder av styringsgruppen for VRI Østfold.

Dette er den andre perioden Østfold deltar i VRI-programmet. Den nye satsingen bygger på erfaringer fra de første årene, men er tilpasset Østfolds utfordringer og styrker i 2011.

Bak prosjektet står Østfold fylkeskommune, NHO Østfold, LO Østfold, Høgskolen i Østfold, Innovasjon Norge, Østfoldforskning, Handelshøyskolen BI, Borg Innovasjon og NCE Smart Energy Markets.

Si din mening:

Send gjerne dine kommentarer og synspunkter på denne artikkelen til forskning@bi.no

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på