-

Forskningsrådet har bevilget 6,5 mill. kroner til regional forskning og innovasjon i Østfold. Postdoktor Thomas Hoholm ved BI leder forskningsdelen av prosjektet.

BI Forskning: Innovasjon i regionale nettverk

Østfold er tildelt 6,5 millioner kroner fra Forskningsrådet fra programmet virkemidler for regional forskning og innovasjon, forkortet VRI. 

Forskere fra Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning skal forske på innovasjon i regionale nettverk i Østfold. Målet er å øke forståelsen for innovasjon som skjer i nettverk i og mellom bedrifter.

Offentlige aktører, brukere og forskere bidrar også i innovasjonsnettverket.

Postdoktor Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI leder forskningsdelen av VRI-prosjektet i Østfold.

3 satsingsområder

Prosjektet varer i første omgang ut 2013. I løpet av denne perioden er målet å få i gang flere og større næringsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor tre utvalgte innsatsområder. 

  • Helse- og omsorgsteknologi og støttefunksjoner
  • Energieffektiv rehabilitering av bygg
  • Teknologi og energi, grønne løsninger i Smarte byer

Det forutsettes at forskning og utvikling skal føre til nye produkter, tjenester, nye markeder eller nye måter å produsere på som igjen gir økte inntekter for bedriftene. Kommersialisering av forskningsresultatene er høyt prioritert i VRI-programmet.
 
- Vi gleder vi oss til å komme i gang med aktiviteter som skal øke interessen for forskning i næringslivet. Dette vil på sikt gi økt verdiskaping og sikre arbeidsplassene i regionen, sier Inger Christin Torp, leder av styringsgruppen for VRI Østfold.

Dette er den andre perioden Østfold deltar i VRI-programmet. Den nye satsingen bygger på erfaringer fra de første årene, men er tilpasset Østfolds utfordringer og styrker i 2011.

Bak prosjektet står Østfold fylkeskommune, NHO Østfold, LO Østfold, Høgskolen i Østfold, Innovasjon Norge, Østfoldforskning, Handelshøyskolen BI, Borg Innovasjon og NCE Smart Energy Markets.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på