Ledere kan ikke uten videre slå seg løs på sosiale medier. Det kan fort svekke egen merkevare, sier høyskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Cecilie Staude om merkevarebygging på nett

Online Personal Branding, personlig merkevarebygging på nett er en het trend i næringslivet. 

Et hardere arbeidsmarked, og jobber som flytter seg fra det lokale planet til et internasjonalt forum, gjør at egenprofilering på nettsamfunn blir en viktig markedsføring av deg selv. Den eksplosive veksten av sosiale medier gjør det mulig for alle, uavhengig av stillingsnivå og yrke, å bygge sin egen digitale personlige merkevare.

Du er din egen merkevare

En personlig sterk merkevare på internett, kan gi deg bedre jobbmuligheter.  På blogger, Twitter, Facebook, LinkedIn og andre nettsamfunn kan du bygge nettverk, få en stemme og delta i den politiske samfunnsdebatten - for dermed å skille seg ut i mengden og være mer attraktiv i jobbmarkedet. 

Måten du skriver på, hvordan du lytter og hvordan responderer du på kommentarer og innlegg, former ditt personlige varemerke. 

Personlig merkevarebygging i sosiale medier handler om å profesjonalisere din fremferd på nettet slik at det ikke blir tilfeldigheter og utenksomhet som spiller den viktigste rollen i hvordan du oppfattes.

10 råd for å lykkes

10 råd for å bygge personlig merkevare på nett:

  1. Vær profesjonell. Vær bevisst hvilken posisjon du ønsker å ha på nettet, og hvilke signaler du sender Tenk også på hvordan du ikke ønsker å fremstå.
  2. Overvåk egen merkevare. Fordi din personlige merkevare får stadig større betydning, er det viktig å overvåke og holde seg oppdatert på hvilket bilde man fremstår med på internett.
  3. Vær bevisst egen identitet.  Det å leke med initiativ på nett, som står i strid med egen identitet, er risikofylt. Skal du bygge merkevare på nettet, må du huske at alt du kommuniserer er avgjørende for hvordan omgivelsene oppfatter deg.
  4. Ikke glem hvor du jobber. Du er aldri 100 prosent privatperson når du uttaler deg i sosiale medier. Du vil alltid være en representant for ditt profesjonelle ”jeg” og den virksomheten du representerer. Vær bevisst at ytringer fort kan oppfattes som noe annet enn det du egentlig mente. I så måte kan din private online-identitet gi en feilaktig framstilling av den virkelige personen bak profilen - og dermed svekke din profesjonelle identitet og virksomheten du representerer.
  5. Vær personlig. Kommunikasjon i sosiale medier skal være profesjonell og representativ, men du må også by på deg selv. Det er likevel en hårfin balanse mellom det å være profesjonell og det å være privat. Å bli for privat i kommunikasjonen, kan undergrave respekt og troverdighet.
  6. Vær varsom med ord og uttrykk. Ytringer i sosiale medier kan ofte ha større krenkende kraft enn i andre media, fordi avsenderen vanligvis er så tydelig definert.  Å ha ytret seg friskt og freidig om en ømtåelig eller kontroversielt tema i en blogg, på Facebook eller på Twitter, kan slå negativt ut i  jobbsøkerprosessen.
  7. Bilder sier ofte mer enn ord. Hvordan du gjennom et fotografi  markedsfører og formidler dine verdier, egenskaper og personlighet, danner grunnlag for hvordan du oppleves. Forskning bekrefter viktigheten av å tenke nøye igjennom ikke bare hva vi sier, men også hvilke profilbilder vi legger ut på nettet.
  8. Definer din rolle på nett. Sammensausingen av fag, roller og privatliv kan ofte svekke ditt omdømme. Det å være tro mot sin egen identitet blir dermed ett av de viktigste elementene i vellykket personlig merkevarebygging på nettet.
  9. Velg kvalitet framfor kvantitet. Det er kvaliteten på forbindelsen i sosiale medier som er avgjørende for å skille seg ut i mengden av søkere. Det man ytrer i sosiale medier, må være gjennomtenkt, målrettet og profesjonelt.
  10. Digitale spor.  Vær bevisst at det du publiserer på nett har en lang levetid. Ta kontroll over egen verdispredning slik at det ikke blir tilfeldigheter og utenksomhet som spiller den viktigste rollen i hvordan du oppfattes.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar Jobb og Karriere i Kapital nr. 15/2011.

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på