-

Førstelektor Gillian Warner-Søderholm ved Handelshøyskolen BI har fått en europeisk forskningspris for sin doktorgradsstudie av kulturforskjeller blant ledere fra ulike deler av Norge.

PRISBELØNT FORSKNING: Forretningskultur og verdier

Førstelektor Gillian Warner-Søderholm ved BI er tildelt en pris for fremragende artikkel (distinguished paper)  i 2011-utgaven av en europeisk konkurranse om beste kortversjon av doktorgradsarbeider forsvart i 2011.

Konkurransen ble arrangert av European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA).

Warner-Søderholm har i sitt doktorgradsarbeid ved Henley Business School ved Reading University intervjuet 710 ledere fra hele Norge for å identifisere forskjeller i forretningskultur og kommunikasjon mellom ledere fra ulike deler av landet. Hun har også sammenlignet norske ledere med ledere fra Sverige, Danmark, Finland, England og USA.

EM i business

Warner-Søderholm får prisen for å gi et vesentlig bidrag til ny kunnskap innen business- og ledelsesfagene. Det legges vekt på høy kvalitet i metode og forskningsdesign. Juryen som vurderer bidragene er særlig opptatt av at vinnerarbeidene skal være relevant for næringslivet. Warner-Søderholm berømmes også for å presentere sin forskning på en forståelig måte.

Prisen innebærer at Warner-Søderholms artikkel vil publiseres i EDAMBAs journal som utgis i 2012.

Norge Rundt i ledelse

Warner-Søderholm har undersøkt ni ulike dimensjoner relatert til forretningskultur, kulturverdier og kommunikasjon. Hun finner klare forskjeller mellom ledere fra ulike deler av landet.

Studien viser blant annet at ledere fra Oslo er klart mest resultatorienterte mens ledere i Midt-Norge og Nordland er minst orientert mot resultater.

Oslo-folk scorer også høyt på selvhevdelse etterfulgt av vestlendingene mens ledere fra Trøndelag og Midt-Norge skårer lavere på selvhevdelse.

Kanskje ikke så overraskende oppfattes ledere fra Nord-Norge å være mest direkte i sin kommunikasjon, mens ledere fra Midt- og Sør-Norge er mindre direkte.  Kollektivisme er en verdi som står høyere i kurs blant ledere fra Nord-Norge enn fra Oslo.

Vestlendingene er mer personorienterte enn ledere fra Oslo-området. Ledere fra Oslo skårer høyest på fremtidsorientering, mens lederne fra Nord-Norge har en mindre fremtredene orientering mot fremtiden.

Ledelse på norsk

Gillian Warner-Søderholm har også undersøkt om den typiske norske leder er forskjellige fra sine lederkolleger Sverige, Danmark, Finland, England og USA, og finner klare forskjeller.

Norske ledere karakteriseres som direkte i sin kommunikasjon, de setter likestilling høyere, er mer orientert mot mennesker og kollektivisme som verdi, og har mindre grad av maktdistanse enn sine utenlandske kolleger.

Referanse:

Warner-Søderholm, Gillian (2011):  Understanding Perceptions of Cultural and Intracultural Societal Practices and Values of Norwegian Managers. Kortversjon av doktorgradsavhandling med samme tittel. Warner-Søderholm disputerte for doktorgraden ved Henley Business School/University of Reading i mai 2010.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på