Har du et godt forhold til sjefen din? Her kan du finne ut hva testen din viser.

Gode relasjoner til sjefen kan gi økt trivsel og læringslyst. Og dermed bedre arbeidsprestasjoner.

BIs test i personkjemi forteller noe om hvordan du opplever at du har det sammen med lederen din. Jo høyere karakter (tallverdi), jo bedre opplever du forholdet til sjefen. Forholdet mellom deg og lederen din kan endre seg over tid. Både du og sjefen din kan gjøre en innsats for å forbedre relasjonene.

BIs test i personkjemi måler fire områder som påvirker dine relasjoner til lederen din: 1. Din arbeidsinnsats, 2. Din respekt, 3. Lojalitet og 4. Hva du synes/føler om lederen?

Slik beregner du poengene dine:

Det er tre spørsmål for hver av områdene testen måler. Du finner gjennomsnittsscore for hver av dimensjonene ved å legge sammen poengene og dele på tre. Hvis du for eksempel har svart 3, 4 og 5 på de tre første spørsmålene, blir din gjennomsnittsscore for arbeidsinnsats 4 ((3+4+5)/3)=4). 

Arbeidsinnsats (ditt bidrag):

På den første dimensjonen "bidrag" hadde du en gjennomsnittscore på ___ på en skala fra 1 til 5.

”Bidrag” handler om i hvilken grad du er villig til å bidra med arbeidsinnsats, og generell ekstrainnsats for lederen. Ledere vurderer hvor godt du presterer på gitte oppgaver. De som gjør det spesielt godt, vil bli lagt merke til. Ekstra bidrag kan være det første steget mot en god relasjon med lederen. Dermed kan det nok være lurt å legge inn litt ekstra innsats på oppgavene du får.

Profesjonell respekt:

På denne dimensjonen var din gjennomsnittscore ___ på en skala fra 1 til 5.

”Profesjonell respekt” handler om i hvilken grad du respekterer lederens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på jobb. Respekt baserer seg ofte på personlig erfaring, men kan også være basert på andre synes om lederen. Respekt er viktig for at et godt forhold skal utvikle seg, særlig i oppstartsfasen av forholdet. Respekt kan føre til at man er litt ekstra motivert til å komme bedre overens.

Lojalitet:

På dimensjonen "Lojalitet" hadde du en gjennomsnittscore på ___ på en skala fra 1 til 5.
 
Lojalitet handler om i hvilken grad man er lojale mot hverandre – altså om man viser seg som en person man kan stole på. Lojalitet kan komme til utrykk for eksempel ved at man forsvarer den andre. Lojalitet fra både medarbeider og leder spiller en viktig rolle i utviklingen (og videreføringen) av gode forhold.

Følelse/affekt:

På denne dimensjonen var din gjennomsnittscore ___ på en skala fra 1 til 5.

For at et godt forhold skal utvikle seg, er det også viktig at man liker hverandre godt som personer. Det er ikke nødvendigvis nok at man viser lojalitet, yter det lille ekstra og respekterer lederens faglige ferdigheter og kompetanse for at en god relasjon skal utvikle seg og bestå. ”Følelse” handler om at du liker lederen din som person, og om du tenker at lederen er en du kunne ønske å ha som venn. Ting som kan spille inn på denne ”kjemien”, eller følelsen av tiltrekning, er for eksempel om man synes det er morsomt når du jobber sammen med sjefen.


 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på