Ta BIs test i personkjemi. Da får du vite litt mer om hvordan du har det i forhold sjefen din.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Relasjoner mellom ledere og medarbeidere

Personkjemi handler om hvordan vi har det i vårt forhold til andre mennesker. God kjemi kan bidra til at vi trives og gjør en ekstra innsats, på skolen eller på jobben.

Handelshøyskolen BI lanserte testene "Kjemi med sjefen" og Kjemi med lærer'n" under Forskningsdagene 2011. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland testet sin kjemi med sjefen i BIs bod på Forskningstorget i Oslo. Vi avslører ikke hva hun svarte.

Her får du en mulighet til å ta testen, du også!

Tenk på en leder du har eller har hatt og svar på 12 spørsmål om ditt forhold (relasjon) til lederen din.

For hvert av spørsmålene skal du svare om du er enig eller ikke med påstanden.

Du kan velge mellom fem ulike svar (kryss av kun for ett svar): 1. Helt uenig, 2. Litt uenig, 3. Verken enig eller uenig, 4. Litt enig, 5. Helt enig.

 

Skoleelver tester kjemien med lærer'n på BIs bod på Forskningstorget 2011.

Arbeidsinnsats (ditt bidrag):

1. Jeg arbeider mer enn det sjefen krever av meg

1 2 3 4 5

 
2. Jeg er villig til å yte ekstra innsats, utover det som normalt kreves, for å fremme interessene til avdelingen min

1 2 3 4 5


3. Jeg har ikke noe i mot å jobbe så hardt jeg kan for lederen min

1 2 3 4 5

 

Profesjonell respekt:

4. Jeg er imponert over kunnskapene lederen min har

1 2 3 4 5

 
5. Jeg respekterer kunnskapen og kompetansen til lederen min

1 2 3 4 5

 
6. Jeg beundrer de faglige ferdighetene til lederen min

1 2 3 4 5

 

Stor interesse for BIs test i personkjemi: Kjemi med lærer'n og kjemi med sjefen.

Stor interesse for BIs tester i personkjemi på Forskningstorget i Oslo: Kjemi med lærer'n og Kjemi med sjefen. Spørsmålene fortsetter etter bildet.

 

Følelse/affekt:

7. Jeg liker lederen min godt som person

1 2 3 4 5

 
8. Lederen min er den type person man ønsker å ha som venn

1 2 3 4 5

 
9. Det er moro å jobbe med lederen min

1 2 3 4 5

 

Lojalitet:

10. Lederen min ville forsvare meg dersom jeg ble "angrepet" av andre

1 2 3 4 5


11. Lederen min forsvarer mitt arbeid til sin overordnede, selv uten full kjennskap til saken det gjelder

1 2 3 4 5


12. Lederen min ville forsvare meg i forhold til andre på arbeidsplassen hvis jeg gjorde en feil som ikke var meningen (ærlig feil)

1 2 3 4 5

 

KJEMI MED SJEFEN: Her er fasiten

Referanse:

Handelshøyskolen BIs test i personkjemi er et pedagogisk læringsspill. Testen bygger på en anerkjent teori i ledelsesforskningen: Leder- og medarbeiderutveksling (Leader Member Exchange, forkortet LMX).

Doktorgradsstudent Robert Buch ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI har tilrettelagt testen for bruk under Forskningsdagene 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på