- Norske renter bør være uforandret ut året og et stykke inn i 2012, anbefaler professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

EKSPERTRÅD: Hilde C. Bjørnland gir renteråd til Norges Bank

Mens det fortsatt går bra med norsk økonomi, har de internasjonale utsiktene blitt kraftig nedjustert de siste månedene, særlig i Europa og USA. Det har ført til ruskevær i de internasjonale finansmarkedene.

– Vi må regne med at rentene internasjonalt kommer til å justeres mer ned og i hvert holde seg lave lenge. Dette vil også bidra til å holde norske renter nede, fremholder professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

- Uendret rente

Hun anbefaler hovedstyret i Norges Bank å holde renten uendret når de møtes til rentemøte i morgen, 21. september 2011.

- Norske renter bør være uforandret ut året og et stykke inn i 2012, anbefaler Bjørnland.

Hilde C. Bjørnland er en av fem anerkjente økonomer som deltar i Dagens Næringslivs rentepanel. I forkant av hvert rentemøte gir de råd til Norges Bank om hvor høy renten bør være. Rådene er basert på beste faglige skjønn og ikke en spådom for rentebeslutningen.

Sterk norsk krone

Norsk økonomi går fortsatt bra, men den norske kronen har i perioder styrket seg kraftig. Kombinasjon av sterk krone og fallende etterspørsel påvirker ifølge Bjørnland vekst- og inflasjonsanslagene i Norge negativt. Det taler for å holde renten uendret i Norges Banks rentemøte i september.

Styringsrenten er i dag 2,25 prosent, og ble sist endret i mai 2011 da den ble satt opp med 0,25 prosentpoeng.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på renteråd fra Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv 20. september  2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på