Styrelederen spiller en nøkkelrolle for å få styret til å jobbe sammen som et team. Det gir mer effektivt styrearbeid, viser en ny studie fra Handelshøyskolen BI.

BI FORSKNING: Styrearbeid

Det legges ned stor innsats i å rekruttere inn styremedlemmer som har den kunnskapen som trengs for å ta virksomheten med mot nye høyder, og i alle fall sikre at bedriften fortsetter å være levedyktig.

Selv om styrerommet er fullt av relevant kunnskap, er det ikke alltid at denne kunnskapen blir tatt i bruk til beste for bedriften.

− Et styre som involverer seg aktivt i virksomhetens strategi, er en god indikator på et styre som arbeider effektivt, hevder professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI.

Styrets leder spiller en kritisk rolle for å få dette til.

140 styrer under lupen

Huse har sammen med forskerne Silke Machold, Alessandro Minichilli og Mattias Nordqvist gjennomført en omfattende studie i 140 norske småbedrifter over to år.

Forskerne har vært opptatt av å finne ut hvilken betydning styreledelse har for styrets strategiengasjement i små bedrifter. I den norske selskapsjungelen florerer det med små og mellomstore bedrifter.

Anbefalinger om selskapsstyring er ofte laget for stor bedrifter. Det er ikke alltid det passer like godt i de små bedriftene.

De undersøkte bedriftene hadde mellom fem og femti ansatte. Styrene hadde minimum tre styremedlemmer. Det mest tallrike styret i utvalget hadde ti styremedlemmer.

Studien viser at lederatferd og prosesser i styrearbeidet er mye viktigere enn strukturelle egenskaper ved styret, som antall styremedlemmer, om styremedlemmene er uavhengige eller om daglig leder er representert i styret.

Styreledelse er undervurdert

Ifølge Huse har det til nå vært forsket lite på styrelederens rolle og effekten av styreledelse.

Huse & co har i denne studien tatt utgangspunkt i teorier om teamproduksjon, og betrakter styrene i de undersøkte selskapene som team.

Forskerne har intervjuet administrerende direktør i bedriftene i utvalget. Topplederne er bedt om å vurdere styreleders evne til å motivere og bruke styremedlemmenes kompetanse, evne til å formulere beslutningsforslag og oppsummere konklusjoner.

I tillegg er styrelederen vurdert etter hans eller hennes evne til å lede styremøtene uten å fremme sin egen agenda.

− Studien viser at vi får bedre styrearbeid når styreleder lykkes med å få styrets medlemmer til å jobbe sammen som et team, konkluderer BI-professor Huse.

Bedre teamarbeid kan fremmes gjennom systematisk evaluering av styret og målrettede tiltak for å videreutvikle måten styret arbeider på.

Referanse:

Machold, Huse, Minichilli og Nordqvist (2011): Board leadership and strategic involvement in small firms: A team production approach, Corporate Governance: An International Review Volume 19, Issue 4, pages 368-383, doi: 10.1111/j.1467-8683.2011.00852.x.

Formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 29. september 2011.  

Si din mening:

Send gjerne dine kommentarer og synspunkter på denne artikkelen til forskning@bi.no

 

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på