-

Styrelederen spiller en nøkkelrolle for å få styret til å jobbe sammen som et team. Det gir mer effektivt styrearbeid, viser en ny studie fra Handelshøyskolen BI.

BI FORSKNING: Styrearbeid

Det legges ned stor innsats i å rekruttere inn styremedlemmer som har den kunnskapen som trengs for å ta virksomheten med mot nye høyder, og i alle fall sikre at bedriften fortsetter å være levedyktig.

Selv om styrerommet er fullt av relevant kunnskap, er det ikke alltid at denne kunnskapen blir tatt i bruk til beste for bedriften.

− Et styre som involverer seg aktivt i virksomhetens strategi, er en god indikator på et styre som arbeider effektivt, hevder professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI.

Styrets leder spiller en kritisk rolle for å få dette til.

140 styrer under lupen

Huse har sammen med forskerne Silke Machold, Alessandro Minichilli og Mattias Nordqvist gjennomført en omfattende studie i 140 norske småbedrifter over to år.

Forskerne har vært opptatt av å finne ut hvilken betydning styreledelse har for styrets strategiengasjement i små bedrifter. I den norske selskapsjungelen florerer det med små og mellomstore bedrifter.

Anbefalinger om selskapsstyring er ofte laget for stor bedrifter. Det er ikke alltid det passer like godt i de små bedriftene.

De undersøkte bedriftene hadde mellom fem og femti ansatte. Styrene hadde minimum tre styremedlemmer. Det mest tallrike styret i utvalget hadde ti styremedlemmer.

Studien viser at lederatferd og prosesser i styrearbeidet er mye viktigere enn strukturelle egenskaper ved styret, som antall styremedlemmer, om styremedlemmene er uavhengige eller om daglig leder er representert i styret.

Styreledelse er undervurdert

Ifølge Huse har det til nå vært forsket lite på styrelederens rolle og effekten av styreledelse.

Huse & co har i denne studien tatt utgangspunkt i teorier om teamproduksjon, og betrakter styrene i de undersøkte selskapene som team.

Forskerne har intervjuet administrerende direktør i bedriftene i utvalget. Topplederne er bedt om å vurdere styreleders evne til å motivere og bruke styremedlemmenes kompetanse, evne til å formulere beslutningsforslag og oppsummere konklusjoner.

I tillegg er styrelederen vurdert etter hans eller hennes evne til å lede styremøtene uten å fremme sin egen agenda.

− Studien viser at vi får bedre styrearbeid når styreleder lykkes med å få styrets medlemmer til å jobbe sammen som et team, konkluderer BI-professor Huse.

Bedre teamarbeid kan fremmes gjennom systematisk evaluering av styret og målrettede tiltak for å videreutvikle måten styret arbeider på.

Referanse:

Machold, Huse, Minichilli og Nordqvist (2011): Board leadership and strategic involvement in small firms: A team production approach, Corporate Governance: An International Review Volume 19, Issue 4, pages 368-383, doi: 10.1111/j.1467-8683.2011.00852.x.

Formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 29. september 2011.  

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på