Partiene på venstresiden i kommunepolitikken vil bruke mest på de unge, mens de blå partiene vil satse mest på de eldre, viser en studie fra Handelshøyskolen BI.

BI FORSKNING: Økonomiske prioriteringer i kommunene

Norske kommuner har i hovedsak ansvar for tre typer av tjenester:

  1. Tjenester som tilfaller barn og unge (barnehager, grunnskole og barnevern).
  2. Tenester som stort sett benyttes av eldre (helsetjenester og eldreomsorg).
  3. jenester som alle har glede av (infrastruktur, tekniske tjenester).

Samtidig er kommunepolitikken en ideologisk strid der venstresidens partier vil ha et omfattende offentlig engasjement, mens høyresiden er noe mer skeptisk til dette.

- Kommunenes budsjettprioriteringer avspeiler derfor en avveining av behovene til unge versus eldre innbyggere, fremholder professor Rune Sørensen ved Handelshøyskolen BI.

Kommune-Norge under lupen

Rune Sørensen har sammen med forsker Lars Monkerud ved Handelshøyskolen BI har siden 1995 intervjuet mer enn 10.000 lokalpolitikere om hva de vil bruker mer eller mindre budsjettmidler på i sin kommune.

Studien dekker til sammen fem ulike valgperioder, og er oppdatert med resultater fra utløpet av inneværende valgperiode fra 2007-2011.

Undersøkelsen fra 2011 omfatter svar fra 121 ulike kommuner. 

Hovedresultatene i studien kan oppsummeres i tre punkter:

  1. Kommunepartiene på venstresiden vil prioritere de unge (barnehager, skole, barnevern og sosialhjelp), mens partiene på høyresiden vil prioritere de eldre (helsetjenester og eldreomsorg).
  2. Venstresidens representanter er mer positive enn høyresidens til å innføre, beholde og øke eiendomsskatten, og til å finansiere kommunens virksomhet ved økte gebyrer på tekniske tjenester.
  3. De politiske avstandene er mellom Arbeiderpartiet og mellompartiene (Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre) er gjennomgående små. Høyres posisjon faller mellom disse partiene og Fremskrittspartiet. Det er i første rekke Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet som skiller seg ut med markante budsjettprioriteringer.

- Det er overraskende hvor klart høyre-venstre-asken i politikken kommer til uttrykk gjennom hva lokalepolitikerne selv ønsker å prioritere, påpeker Sørensen.

Barn og unge vinner

Undersøkelsen viser at de fleste lokalpolitikerne mener det er viktigst å satse på helse- og eldreomsorg. Men uttalte prioriteringer ser ikke alltid til å følges opp med økte bevilgninger til de eldre.

- De fleste lokalpolitikere sier de ønsker å prioritere eldresektoren høyt. Det er likevel mye som tyder på at det er barn og unge som i sum er budsjettvinnere i kommunen.

Ifølge BI-professoren kan det skyldes at Stortinget i større grad har bundet kommune i forhold til å satse på skole og barnehager enn på eldreomsorg.

Referanse:

Sørensen, Rune (2011): Kommunepolitikernes budsjettprioriteringer. Arbeidsnotat.

 


 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på