Jack London ville ha sett mørkt på dagens USA, skriver Gudmund Hernes, som forsker ved FAFO og professor II ved BI.

KOMMENTAR: Gudmund Hernes om USA 

Som 14-åring hadde jeg en raptus der jeg leste alt av Jack London. Senere har jeg mange ganger dratt på en pilegrimsferd til stedet i California der han slo seg ned og bygget sitt Wolf House – som brant ned akkurat da det sto ferdig.

Ruinen ligger nå i Jack London State Park, i området han beskrev i romanen Månedalen. Han og hans kone Charmian hviler under en nedgrodd gravstein der. Dalens egentlige navn er Sonoma, det gamle indianske ordet for Månedalen – i dag mest kjent for sin vin. Og smatt på selve ordet Sonoma – det er et fonetisk sukkertøy!

Symbol på forfall

I april kom meldingen om at parken – sammen med halvparten av Californias øvrige naturparker – skal stenges: De offentlige budsjettene skal kuttes.

Det er et eksempel så godt som noe på det generelle forfallet i dagens amerikanske samfunn – også det lille museet over Jack London står til forfalls.

Hva har skjedd med dette landet? For i California og andre stater er det ikke bare bevilgninger til parker som kuttes, men også til skoler og universiteter – ja, alle offentlige budsjetter skjæres ned.

Og som en detalj: For 25 år siden gikk elleve prosent av staten Californias budsjett til universiteter og fire prosent til fengsler. I fjor var tallet 9,5 prosent til fengsler og 5,7 til universiteter.

Dette har skjedd i USA

Her er noe av det som har skjedd i USA de senere år:

  • Fra 2007 er arbeidsledigheten økt til nær ti prosent. Om lag 14 millioner står uten jobb – i tillegg har 12 millioner gitt opp å søke jobb. Til sammen gir det et tall som svarer til Nordens hele befolkning. I desember 2007 tok det i snitt drøyt 16 uker for ledige å finne en ny jobb – nå tar det drøyt 40.
  • Fra 2007 har medianinntekten falt med nesten ti prosent – tilbake til samme nivå som i 1996. Ledige som kommer i jobb får lønnen kuttet med i snitt 17,5 prosent.
  • Bankene er reddet etter boligkrisen, men stadig flere familier mister sine hjem – tusener er kastet ut av husene sine.
  • Fattigdommen øker stadig: Offisielt faller nå 46,2 millioner under fattigdomsgrensen – det høyeste tall siden målingene begynte for 52 år siden.
  • Alle negative indikatorer slår sterkest ut for minoriteter og dem som ligger nederst på rangstigen.

Utsiktene er dystre – USA er inne i de syv magre år – ja, et helt tiår kan gå tapt: For hver måned som arbeidsledig, desto vanskeligere å komme tilbake til arbeidsmarkedet. USA kan få en ny permanent underklasse.

Brusten drøm

Men de rike gjør det bra! De rikeste – bare én prosent – har 24 prosent av inntektene og hele 40 prosent av formuen i landet. Og de rikeste betaler forholdsmessig mindre skatt enn vanlige folk – skattesystemet er regressivt.

Kort sagt: Den amerikanske drømmen om at man kunne forme sitt eget liv og bedre den neste generasjonens liv, er brusten.

Krisen er skapt

Krisen er ikke noe som har skjedd – krisen er skapt. Den skyldes fremfor noe den konservative politikken som ble gjennomført under George W. Bush: Han etterlot seg i januar 2009 to kriger, en spekulasjonsboble, avregulering, svære budsjettunderskudd og økonomisk kollaps.

Men røttene går lenger tilbake. En av tesene i Ronald Reagans tiltredelsestale som president i 1981 lød: Government is not the solution to our problem; government is the problem.

Et tiår senere akselererte forfallet i politisk kultur da den konservative Newt Gingrich ble leder av Representantenes hus etter at republikanerne fikk flertall der i 1994: Han fikk stengt hele det amerikanske regjeringsapparatet en måneds tid ved å skru av pengekranen.

Det er en utpressingslinje som er fulgt også flere ganger det siste året etter at den høyrepopulistiske Tea Party-bevegelsen langt på vei har kapret det republikanske partiet.

Det høyrepopulistiske programmet for USA er, enkelt sagt, å bryte ned det USA har av velferdsordninger, fjerne reguleringer og kutte skatter – som finansierer helse, utdannelse, naturvern og forskning.

Ja, mange av høyrepopulistene fornekter også forskningens resultater – for eksempel om utviklingslære, klimaendring og global oppvarming. Like fundamentalistisk er den økonomiske teorien de står for: Det ondes opphav er offentlige utgifter. Programmet er, enkelt sagt: Alle må ta hånd om seg selv!

Dystre utsikter

Dermed er håpet om en politikk som kan bedre situasjonen for det store flertall i USA – det som den nye grasrotbevegelsen Okkuper Wall Street kaller «de 99 prosentene» – svært dyster.

Det viktigste for republikanerne nå er å påføre president Barack Obama nederlag – ikke å løse landets problemer. Den 11. oktober ble hans krisepakke på 447 milliarder dollar for å redusere ledigheten nedstemt. Utsiktene er mørke.

Jack London var humanist og utopisk sosialist. I dag ville han kanskje sagt at selv i Månedalen har månen gått ned.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Morgenbladet 21. oktober 2011. Gudmund Hernes er forsker ved FAFO og professor II ved Handelshøyskolen BI.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på