Kunnskap og kompetanse er den sentrale drivkraften for økonomisk utvikling, fastslår professor Torger Reve ved BI, som presenterer en agenda for kunnskapsbaserte styrer.

BI FORSKNING: Et kunnskapsbasert Norge

I fremtiden må norske bedrifter forsvare sitt høye kostnadsnivå med kunnskap.

- Kunnskap og kompetanse er den sentrale drivkraften for økonomisk utvikling, understreker professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Han mener norske bedrifter har mye å lære av bedriften Aarbakke på Jæren som har slagordet om at de skal være "Best og dyrest!".

Torger Reve leder forskningsprosjektet "Et kunnskapsbasert Norge" (forskningsblogg) der forskere fra BI og andre forskningsinstitusjoner gjennomfører en omfattende analyse av 13 av Norges mest sentrale næringer. 

Resultatene av prosjektet presenteres 19. januar 2012 på en konferanse som arangeres på BI, i kunnskapsbaserte Nydalen i Oslo.

Strategi for kunnskap

Skal norske bedrifter lykkes i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må de sette kunnskap høyt på styreagendaen.

Torger Reve presenterte en handlingsplan for kunnskapsbaserte styrer på Den nasjonale Styredagen 2011, som ble arrangert av Styreakademiet og Handelshøyskolen BI 13. oktober.

Strategiprofessoren formulerte den kunnskapsbaserte styreagendaen i form av seks konkrete spørsmål, som kan settes opp på sakskartet på neste styremøte.

  1. Har bedriften noen klyngestrategi?
  2. Har bedriften noen utdanningsstrategi?
  3. Har bedriften noen FoU- og innovasjonsstrategi?
  4. Har bedriften noen talentstrategi?
  5. Har bedriften noen eierskapsstrategi?
  6. Har bedriften noen miljøstrategi?

De seks spørsmålene peker på seks kritiske områder for å utvikle internasjonalt attraktive og konkurransedyktige bedrifter og bransjer.

- Norge har mulighet til å hevde seg i den globale kunnskaps- og innovasjonskonkuransen. Men bare på noen få, utvalgte næringsområder, mener professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. Men det kommer ikke av seg selv.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på Torger Reves foredrag "Et kunnskapsbasert Norge: Handlingsplan for grenseløse styrer" fra Den nasjonale Styredagen, som ble arrangert 13. oktober 2011 på BI.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på