-

Noen ledere er antakelig ”fødte ledere”. Andre tror de er fødte ledere, men risikerer å begå en eller flere av lederes 7 dødssynder, hevder professor Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI.

BI FORSKNING: Ledelse

Naive forestillinger om «medfødte» lederegenskaper gjør det mulig for enkelte å utøve farlig ledelse gjennom å virke «lederlignende» og dermed skaffe seg selv makt, fordeler og beskyttelse mot kritikk.

- Det kan være forbundet med selvforherligelse å se på seg selv som den fødte leder; da mister man evnen til å lytte og å ta andre mennesker på alvor, advarer Øyvind Martinsen, som er nyutnevnt professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

De 7 dødssynder

I sin tiltredelsesforelesning som professor ved BI identifiserte Martinsen lederes 7 dødssynder ("7 deadly sins"), som resulterer i lite effektiv ledelse (Her er fem kjennetegn på effektive ledere):

  • 1. For sterk dominans: Lederen vet alltid best, overdøver og overstyrer.
  • 2. Lite relasjonsorientert: Lederen støtter ikke, involverer ikke.
  • 3. Selvsentrert: Lederen har alltid rett og lytter ikke egentlig.
  • 4. La det skure (Laissez-faire-ledelse): Lederen er svak i rollen, gjør ikke noe og er uinteressert.
  • 5. Legger opp til for mye administrasjon: Lederen styrer gjennom regler og kritikk, ”uniformerer” medarbeidere og er opptatt av avvik.
  • 6. Dårlig rollemodell: Lederen får andre til å gjøre det man ikke er villig til å gjøre selv.
  • 7. Mangel på refleksjonsevne: Lederen ønsker ingen korreksjon og evner ikke å utvikle seg.

Tante Sofie-ledelse

Ifølge Martinsen er den en typisk praksis i mange organisasjoner å tro at: ”Styrende og kontrollerende ledelse er den mest effektive form for ledelse.”

– Dette er ”Tante Sofie ledelse” som innebærer dominans gjennom regelorientering og kontroll, samt styring gjennom kritikk, advarer BI-professoren.

Tante Sofie-ledelse reduserer de ansattes kompetanseopplevelse og selvbestemmelse som er forutsetninger for indre motivasjon, kreativitet og lønnsomhet.

- Tante Sofie-ledere tenker at ledere må markere seg gjennom myndighet og at medarbeidere er stort sett udugelige.

Øyvind Martinsen antyder at svake relasjonsferdigheter kan være en av årsakene til at ledere begår en eller flere av de 7 dødssynder. Mange ledere kan synes at relasjonen til medarbeiderne er vanskelig.

- Dette kan jo skyldes at alle medarbeiderne er vanskelige. Men det kan muligens også skyldes at lederen ikke forstår dem eller at lederen er vanskelig, sier Martinsen.

Forskningsstudier viser at det er stor avstand mellom lederes vurdering av egne lederferdigheter, og medarbeidernes oppfatninger av den samme lederens kvaliteter.

Det er bare 4-6 % sammenfall mellom lederes egenvurderinger og deres medarbeideres vurderinger i lederevalueringer.

- Sannsynligheten er dermed ikke stor for at ledere skal kunne forstå at de ikke er gode på for eksempel relasjonssiden, repliserer Øyvind Martinsen.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på Øyvind Martinsens tiltredelsesforelesning som professor ved Handelshøyskolen BI 21. oktober 2011: ”Rock’n Roll Leadership”.

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på