-

Medienes omtaler av Steve Jobs etter hans bortgang sier mye om hva vi ikke vet om ledelse, skriver førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Steve Jobs er død, og en ny helgen er skapt, en slags kombinasjon av John Lennon, Albert Einstein og John D. Rockefeller.

Apple, et av verdens mest verdifulle aksjeselskap har mistet sin grunnlegger og redningsmann. Få tror noen kan erstatte ham. Ukemagasinet «Der Spiegel» skriver om et «konsern uten guru». Aftenposten hyller Jobs som «mannen ingen kan kopiere».

Glem Jobs en stund. Se heller på hva mediene kan fortelle om hva «guruen» besto i - akkurat hva er det som ikke kan kopieres?

Forbes gir oss ti leksjoner som Steve lærte oss, alle sammen trivialiteter som «forvent mye av deg selv og andre». Aftenposten skriver at ingen har klart å kopiere ham fordi han konsekvent har gått mot strømmen. Innovasjon med strømmen ville likevel vært mer forbløffende!

Det mest ikke-kopierbare ved Jobs slik han framstår i pressen, er suksessen selv. Journalistikk om ledelse har et problem.

God ledelse - vanskelig å få øye på

Folk flest kjenner ikke igjen god ledelse når de ser det. De dømmer baklengs fra resultater. Ledelse er et begrep med uklart innhold, en abstrakt betegnelse for retningsgivende prosesser i grupper av mennesker.

Ordet ledelse blir fort til tomme fraser: Fordi Jobs ledet Apple og Apple er verdens mest vellykkede selskap, er Jobs verdens mest vellykkede leder. Hvordan gjorde han det? Det er fristende å svare: «Ved å lykkes».

I mangel av bedre brukes anekdoter om Jobs til støtte for ethvert syn på ledelse: Suksessen kan skyldes frigjørende karisma, krass detaljstyring, kremmermentalitet eller avbrutt skolegang.

Hvis mediene skal bidra med noe i spørsmål om ledelse, må vi komme forbi helgenbeskrivelser.

Gode analyser av Jobs og Apple kan ha kontroversielle konsekvenser for synet på eliter innen utdanning og selskapsstyring.

I dag er vi utlevert til management-ideologienes tomme fraser.

Referanse:

Artikkelen er publisert 18. oktober 2011som gjestekommentar under vignetten "Tett på" i Dagsavisens temaseksjon for Arbeid og utdanning.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på