Førstelektor Ragnvald Sannes ved Handelshøyskolen BI har utarbeidet 10 praktiske råd om hva du som leder kan gjøre for å fremme en mer innovativ virksomhet.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Ledelse av innovasjon:

Innovasjon er et tverrfaglig tema med mange perspektiv, og det finnes gode konkurrerende modeller for å forstå innovasjonsprosesser og kategorisere innovasjonstiltak. Serviceinnovasjoner er dessuten utviklet til et eget område. 

 I denne artikkelen vil jeg sammenfatte noen gode råd til ledere som vil gjøre virksomheten bedre på innovasjon.

Rådene er basert på internasjonal forskning på innovasjon og egne erfaringer etter å ha veiledet et hundretall store og små innovasjonsprosjekter.

1. Finn din egen vei

En god start for å skape en mer innovativ kultur er å ta utgangspunkt i de ressurser man har, og erkjenne at det tar tid å finne ut hva som passer best.

2. Ideer må eltes

En innovasjonsidé er kun et embryo til en løsning. Mange virksomheter setter fokus på innovasjon gjennom tiltak for å generere flere ideer. Det er min erfaring at det ikke er mangel på ideer som er problemet, men at ideene ikke har noen vei å ta. Sett fokus på å etablere arenaer for å elte ideer

3. Ledige ressurser en forutsetning

Ingen klarer å være innovative om de ikke har en ledig stund til å bearbeide gode ideer.

4. Ha fokus på omverden

Mange innovasjonsmodeller har fokus på å fange ideer i dialog med omverden.  Verden er full av gode ideer og muligheter. Svært mange vellykkede innovasjoner er et resultat av å kombinere velkjente teknologier, metoder og praksis og skape nye forretningsmodeller, tjenester og prosesser. Starbucks og Dell er blant virksomheter som lar kundene komme med forslag til over nye produkter og forbedringer i eksisterende produkter og tjenester samt rangere og stemme over forslagene.

5. Dine interne ressurser er sentrale

Det er fint med åpen innovasjon og et eksternt perspektiv. Men det er dine medarbeidere som vet hvor skoen trykker og ser hvilke løsninger som kan fungere. Det ene må ikke gå på bekostning av det andre.

6. De villeste ideene er ofte de beste

I mange tilfeller viser det seg at det er de villeste ideene som eltes fram til de mest radikale innovasjonene. Men det er også kanskje der man bruker mest energi på å utvikle det fra en idé til en løsning.

7. Ikke gi opp en god idé – det kan ta tid å få det riktig

Innovasjon handler om vilje til eksperimentering, utholdenhet og tro på egne ideer.  Mange som lykkes med innovasjoner, har en utholdenhet og vilje til å stå på helt til man får det riktig.

8. Du må akseptere at det brytes noen regler

Innovasjon handler om å gjøre de riktige tingene i stedet for å gjøre ting riktig. I mange virksomheter ser vi at rutiner, prosesser, regelverk og forretningsmodeller hindrer innovasjon. Vi har flere eksempler på gode (dvs. potensielt svært lønnsomme) innovasjonsideer som er blitt lagt på is. Det er din oppgave som leder å gi tilgivelse i stedet for å kreve tillatelse dersom intensjonen er god.

9. Prosjekter i drift kan bli prosjekter uten fremdrift

Det er en ledelsesmessig utfordring å finne balansen mellom hva linjen kan og bør gjøre og når man må sette inn et dedikert team med et eksternt perspektiv. Prosjekter i linjen kan bli handlingslammet av eksisterende regimer og se flere hindringer enn muligheter.

10. Du må ta risiko

Innovasjon medfører prøving, feiling, læring og forbedring. Innovasjonsledelse handler om å sette dette i et system slik at man eksperimenterer med ting som er hensiktsmessige for virksomheten.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2011/12.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på