Coaching tilbyr en stor verktøykasse for å skape bedre resultater. Hensikten er å øke handlingsrepertoaret og bli mer fleksibel. Morten Emil Berg presenterer 8 sentrale verktøy.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Coaching i praksis

Coaching bygger på tre grunntanker:

  1. Folk er forskjellige og har ulike evner, behov og ambisjoner.
  2. Individet er i kontinuerlig læring og har potensiale til å bli en bedre utgave av seg selv.
  3. Folk bør støttes og utfordres til å ta styring i eget liv.

Her er åtte av de sentrale verktøyene i coachingens verktøykasse.

1) Bygg relasjon

Plattformen for coaching er en psykologisk kontrakt om å hjelpe hverandre; - basert på tillit og respekt. Coachen har ansvar for fremgangsmåte og alternative verktøy. Coachi, den som bli coachet, har ansvar for å sette mål, velge verktøy og realisere mål.

Coachen må lytte aktivt for å forstå hvordan coachi tolker sin virkelighet. Coachen bør også ha evne til å se potensialet hos den enkelte. Coach og coachi har et felles ansvar for å lykkes. Begge aktører må gi hverandre tilbakemelding. Begge skal lære av prosessen.

2) Realistisk tro

Pygmalion-effekten antar at det man virkelig tror på, kan bli en selvoppfyllende profeti. Urealistisk tro kan imidlertid bli en tapsoppskrift. Man tror det er lett å lykkes, men har ikke nok mot og selvdisiplin til å gjennomføre prosjektet. En coach kan være en nyttig diskusjonspartner.

3) Positivt selvsnakk

Da Robinson Crusoe strandet på en øde øy, kunne han velge mellom å snakke positivt eller negativt til seg selv. Spissformulert kan livet være det selvsnakket vårt gjør det til. Summen av selvsnakket blir historien vi forteller til oss selv. Den er ikke skrevet for alltid. Historien om oss selv kan vi hele tiden endre på. Coachen støtter og utfordrer oss til å fortelle konstruktive historier.

4) Positive følelser

Forskning finner sammenheng mellom positive følelser som glede, optimisme og mestringstro på den ene side, og mer kreativitet, mindre stress og bedre måloppnåelse på den annen. 

Positiv psykologi har som visjon å få enkeltindivid, gruppe og organisasjon til å ”blomstre.”  Positiv psykologi kan bli det vitenskapelige fundamentet og coaching det praktiske håndverket for å realisere høye mål.

5) Styrke og talent

Tradisjonell ledertrening stiller følgende spørsmål: Hva er lederens svake sider? Coaching bygger på et alternativt spørsmål: Hva er lederens sterke sider?

Folk bør utfordres til å identifisere sine karakter- og signaturstyrker. Eksempler er kreativitet, emosjonell intelligens, mot, selvdisiplin og klokskap. Bruk av karakter- og signaturstyrker kan gi overskudd, energi og glede.

6) Tilbakemelding

Livet er en læreprosess. Tilbakemelding er nødvendig, men kan oppleves som sårende og truende. Å betrakte coaching som et partnerskap i læring, kan bidra konstruktiv tilbakemelding. Vekt legges på å antyde valgmuligheter.

7) Å gi opp mål

Tilbakefall kan skje 8-10 ganger i et prosjekt. Noen ganger kan det være gode grunner til å akseptere situasjonen, gi opp målet og ikke se seg tilbake. Eksempler på dette er når energien tar slutt, selvdisiplinen er lav og man står helt alene. Før man gir opp mål, kan individet imdlertid utfordres til å retolke egen situasjon, reformulere mål, teste ut nye virkemidler og hele tiden lære av prosessen.

8) Balanse og velvære

En kombinasjon av positive følelser, positive relasjoner og positiv mening, samt engasjement og prestasjon står sentralt ved utvikling. Et mål er å realisere det hele og meningsfulle liv.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2011/12, et formidlingsmagsin som presenterer ny forskning og faglig innsikt.

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på