I løpet av det siste året ble det avslørt 102 hvitsnippforbrytere i Norge. 19 av disse ble avslørt av journalister, dokumenterer BI-professor Petter Gottschalk.

BI FORSKNING: Økonomisk kriminalitet

Det er viktig å avsløre økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt. Dette er kriminalitet som kjennetegnes ved at den ikke bare rammer enkeltindivider i samfunnet, men også økonomiske og ideelle samfunnsinteresser og virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økokrim skriver på sine nettsider at de ordinære individuelle motiver for å anmelde kriminalitet ofte ikke er til stede ved økonomisk kriminalitet. Det gjør det vanskeligere å avdekke forbrytelsen.

Sakene er som regel kompliserte og mangler gjerne ytre kjennetegn som personskade eller materiell skade som klart viser at det handler om lovbrudd.

Jeg benytter i min økokrimforskning primært avisene Dagens Næringsliv, Finansavisen og Aftenposten som kilder til å skaffe meg oversikt over omfanget av hvitsnippkriminalitet.

Aviser som kilde

Hvitsnippforbrytere er personer som begår økonomisk kriminalitet i kraft av sin stilling, posisjon, kompetanse, ressurser, nettverk, tillit, innflytelse og makt. Det er kjente personer som havner i medias søkelys når de blir avslørt. Derfor er aviser en relevant kilde for å skaffe seg oversikt over hvitsnippkriminalitet.

Ved daglig lesning av disse avisene det siste året har jeg identifisert 102 navngitte norske hvitsnippforbrytere dømt i 59 rettsaker. Det er 6 kvinner og 96 menn. Gjennomsnittsalderen er 45 år når kriminaliteten blir begått, og 51 år når de blir dømt. Gjennomsnittlig fengselsstraff er 2,56 år, hvor Trond Kristoffersen i Finance Credit topper listen med 9 år.

Journalister avslører flest

Det er journalister som avslører flest hvitsnippforbrytere. Deretter følger de som er offer for forbrytelsen. På tredjeplass kommer bobestyrere etter konkurs. På fjerdeplass finner vi misfornøyde koner, bankmeldinger, Skatteetaten, ansatte og Fylkesskattekontoret.

Journalister avslørte 19 hvitsnippforbrytere av de 102 identifiserte hvitsnippforbryterne. Ofre avslørte 14, og bobestyrere avslørte 10 hvitsnippforbrytere. Koner, bankmeldinger, Skatteetaten, ansatte og Fylkesskattekontoret avslørte hver 6 hvitsnippforbrytere. Oslo Børs avslørte 4 hvitsnippforbrytere, internkontroll avslørte 2 og politiet avslørte 2.

Hvor var revisor?

Det er bare 1 av 102 hvitsnippforbrytere som er avslørt av ekstern revisor. Det er tankevekkende at 5 av 102 dømte hvitsnippforbrytere er eksterne revisorer, mens bare 1 av 102 hvitsnippforbryterne ble avdekket av ekstern revisjon.

Det kan kanskje virke som en kuriositet at misfornøyde (eks)koner er en kategori i min forskning. Eksempler er Sysdecosaken, Mercursaken og kanskje også Nerdrumsaken. Muligens kan de defineres som en type indirekte ofre, på linje med direkte ofre i for eksempel Uglandsaken, Fortunasaken og Nordeasaken.

En sjelden gang blir hvitsnippkriminalitet avslørt av bankmelding til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Det skjedde i den klassiske Undervisningsbyggsaken. Det er også sjelden at internkontrollen avslører kriminalitet, hvor avsløringen av innkjøpssjefen i Kystverket er et hederlig unntak.

To hvitsnippforbrytere avslørte seg selv, den ene da han søkte skatteamnesti, og den andre da han ble innlagt på psykiatrisk sykehus.

I min forskning har jeg ikke varslere som egen kategori. Sannsynligvis kan de fleste sakene som blir avslørt av journalister, defineres som varslingssaker. Men journalister mottar trolig så mange ubegrunnede tips at det ligger en oppgave for dem i det å avsløre de faktiske forbrytelsene.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2011/12, et formidlingsmagsin som presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø i ledelse og organisasjon.

 

Tekst: Professor Petter Gottschalk ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på