Det er moderne å tro på målinger. Denne troen blir til overtro hvis du slutter å bruke hodet, advarer førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf og arbeid og utdanning

«Unngår du farene ved indikatordrevet ledelse?» lød en e-post jeg fikk nylig. Avsenderen, et kjent ledelsesinstitutt, advarte mot farene ved bruk av måltall eller såkalte «key performance indicators» (KPI-er). Jeg måtte skuffet slå fast at forfatteren bare ville erstatte gamle indekser med nye (sine egne).

Vi lever i informasjonsoverflod. KPI-er, eller måltall, er forenklinger som påstår å fortelle om ledere er på rett spor før resultatene faktisk foreligger. De behandles for ofte som orakelsvar fra en magisk kilde.

Dette er akkurat som i gammel overtro når bestemte hendelser (svart katt over veien) tydes som tegn på en kommende begivenhet (ulykke). Mange vil innvende at måltall er uttrykk for faktiske årsakssammenhenger og sånn sett er «vitenskapelige». Slike påstander tåler ofte ikke nærmere ettersyn.

Tre vanlige feiltolkninger

Måltall er sårbare for tre velkjente feiltolkninger:

  1. Pålitelighet: Målingene er for påvirket av tilfeldigheter, slik noen føler på muntlige eksamener.
  2. Gyldighet: Kan vi trekke slutninger basert på måltallene? Vil fornøyde kunder alltid være mer lønnsomme?
  3. Vanetenkning: Er måltallet det beste uttrykket for det vi måler, eller burde vi tenkt nytt? Målinger som er både pålitelige og gyldige vil bare føre til at man blir best på gårsdagens løsninger. Hensikten med måltall er å sette kontroll foran tenkning.

Styr klar av målingsfellen

Post-it-lappen begynte som feilproduksjon. Urovekkende mange ledere var dårlige på skolen. Oppdagelsen av Amerika var en skuffende bom på India.

Jeg har sett ledere ødelegge bedrifter ved misforstått tro på kundelojalitetsindekser. Jeg har sett folk gå til grunne når de tror karakterene fra skolen er beskrivende for dem. Men å slå om seg med de riktige forkortelsene er fortsatt bra for karrieren.

Styr klar av målingsfellen. Tenkning er slitsomt og konfliktfylt, men en nyttig tjener for mennesket. Jeg tipper det vil vare en stund til.

Referanse:

Artikkelen er publisert 29. november 2011som gjestekommentar under vignetten "Tett på" i Dagsavisens temaseksjon for Arbeid og utdanning.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på