Ledere kommenterer sjelden sin egen inkompetanse direkte. I stedet tyter den ut gjennom kritikk av medarbeidere, utfordrer førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Nylig kunngjorde tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) (oppslag i Wikipedia) at norske arbeidstakere har fått for mange rettigheter. Det nytter jo ikke å være leder for folk som ikke vil bestemmes over.

Uttalelsen minner om Carl I. Hagens åpne kritikk av Frps stortingsgruppe for utakknemlighet siden de «satt der takket være blant annet min innsats». Svært få mennesker har en realistisk oppfatning av egne lederevner.

Det er alltid interessant når ledere sier at: «Jeg er en dyktig leder, men jeg har så dumme medarbeidere.»

Makt og styring

Mens makt er evnen til å få andre til å gjøre som en selv vil, er styring (administrasjon) oppskriften på hvordan samarbeid skal finne sted.

Autoritet er betegnelsen på sjefens styringsrett. For eksempel har eiere makt til å bestemme det meste i bedriften (innenfor lovens grenser), men makt alene kan ikke skape vellykket arbeid.

Det trengs en oppskrift på vellykket organisering av arbeidet, altså styring, for å gjøre fornuftig bruk av selskapets ressurser. Styringen utøves av personer med formell autoritet.

Hva ledelse handler om

Ledelse handler om å skape oppslutning fra folk som kunne ha villet noe annet. Filosofen Nietzsche poengterte at mennesket er fritt til å gjøre hva det vil, men ikke til å ville hva det vil. Vi kan bestemme oss for å ta en jobb, men ikke for å være entusiastiske. Frivillighet og autonomi er forutsetningen for begrepet «ledelse».

Det er strengt tatt språklig umulig å «finne seg i mer ledelse». Man kan «finne seg i» styring, men bare «slutte opp om» ledelse. Makt, derimot blir man utsatt for, enten man finner seg i det eller ei. Man kan dermed ikke «finne seg i» ledelse mer enn man kan «velge å bli forelsket».

Hagens medarbeidere var diskrete nok til ikke å spørre tilbake: «Hvor hadde du vært uten oss?». Vi får si som Sartre: «Helvete er de andre!»

Referanse:

Artikkelen er publisert20. desember 2011som gjestekommentar under vignetten "Tett på" i Dagsavisens temaseksjon for Arbeid og utdanning.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på