For arbeidsgivere er det lurere å legge til rette for at ansatte opplever arbeidsglede enn at medarbeiderne er mest mulig tilfreds, viser en doktorgradsstudie ved BI.

BI FORSKNING: ARBEIDSGLEDE OG JOBBENGASJEMENT

Svært mange organisasjoner er opptatt av å fremme medarbeidernes tilfredshet på jobben. Dette er noe som ofte måles gjennom regelmessige undersøkelser av medarbeidertilfredshet.

Kort fortalt handler jobbtilfredshet om den ansattes overordnede vurdering av hvor tilfreds hun (eller han) er med arbeidssituasjonen sin. Jobbtilfredshet har sine positive sider. Det kan bidra til gode sosiale relasjoner, kreativitet og redusert ønske om å se seg om etter en annen jobb (turn-over).

- Tilfredshet er mindre egnet til å forutsi gode prestasjoner og ansattes dedikasjon til å nå oppsatte mål, hevder organisasjonsforsker Karoline M. H. Kopperud.

Hun mener tilfredshet er nødvendig, men ikke en tilstrekkelig betingelse for å ha det bra på jobben. Jobbengasjement, utfordringer og interesse er også sentrale ingredienser i det gode liv på jobben.

På sporet av arbeidsglede

Kopperud har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI gjennomført tre studier av arbeidsglede (Well-being) på jobben.

I den første av studiene som inngår i avhandlingen, har Karoline M. H. Kopperud (sammen med professor Joar Vittersø ved Universitet i Tromsø) gjennomført en dagbokundersøkelse blant 120 arbeidstakere. Deltakerne skulle ta for seg inntil 5 episoder fra en vanlig hverdag. For hver av episodene måtte deltagerne svare på spørsmål knyttet til lykke.

- Deltakerne i studien opplever oftere engasjement, interesse og utfordring enn tilfredshet når de jobber med sine kjerneoppgaver, fremholder Karoline Kopperud.

Og kombinasjonen av engasjement, interesse og utfordringer er det som gjør at vi opplever arbeidsglede.

Studien gir ikke noe holdepunkt for at tilfredshet er med på å fremme jobbengasjement, interesse og utfordringer.

– Jobbengasjement er mer relevant enn tilfredshet for hva vi faktisk opplever på jobben. Det er også mer relevant for hva som fremmer prestasjoner.

Legg til rette for engasjement

– Tilfredshet og engasjement på jobben påvirker atferd på ulike måter, fremholder Kopperud.

Når vi skulle oppleve jobbtilfredshet, yter vi ikke optimalt. Med interesse for mål og utfordringer, vil et jobbengasjement hjelpe oss til å lykkes med å nå krevende mål. Engasjementet vil også drive oss videre mot målet om vi skulle oppleve motgang og feiltrinn underveis.

- Arbeidsgivere vil dra større nytte av å tilrettelegge for engasjement, utfordring og interesse heller enn tilfredshet. Jobbengasjement bidrar til arbeidsglede og bedre prestasjoner, sier hun.

Kopperud råder bedriftene til å gå i gang med å inkludere måling av jobbengasjement i sine medarbeiderundersøkelser, i tillegg til eller i stedet for å måle ansatte tilfredshet.

Referanse:

Karoline M. H. Kopperud disputerer 26. januar 2012 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen "Well-Being at work On concepts, measurement, and leadership influence".

Minifakta:

Karoline M. H. Kopperud har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Kopperud er i dag konsulent i konsulentselskapet Assessit.

Førsteopponent er professor Stig Berge Matthiesen ved Universitetet i Bergen. Andreopponent er professor Espen Røysamb ved Universitetet i Oslo. Professor Astrid Marie Richardsen ved Handelshøyskolen BI leder bedømmelseskomiteen.

Professor Øyvind Lund Martinsen ved Handelshøyskolen BI har vært hovedveileder. Professor Joar Vittersø ved Universitet i Tromsø har vært bi-veileder.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på