Statsråd Liv Signe Navarsete bør vurdere å satse mer på gründere og innovatører i byene, utfordrer førsteamanuensis Peder Inge Furseth ved Handelshøyskolen BI.

DEBATT: PEDER INGE FURSETH OM INNOVASJON

I Dagens Næringsliv (DN) 3. januar 2012 skriver statsråd Liv Signe Navarsete at kommunesektoren allerede er innovativ.

Da kan kanskje ministeren vurdere mer innovasjonsmidler til gründere og innovatører i byene?

VIKTIGE GRÜNDERE

I høst fikk Norge opprettet et gründerråd av Navarsetes departement. Det er flott! Gründerne er viktige for økonomien, og de har lenge hatt altfor vanskelige kår i Norge.

Men Navarsetes tolkning av innovasjonspolitikken gjør at dette rådet har en sterk distriktspolitisk vinkling. Deltagerne kommer med to viktige unntak fra småsteder landet rundt: Sogndal, Værøy, Odal, Ringsaker, og Skjolden.

Unntakene er årets gründerkvinne fra 2008, fra Arendal, og tilsvarende tittel fra 2011: Silje Vallestad fra Bergen, som flytter til Silicon Valley til sommeren.

INNOVASJON NORGE SKAPER LITE

Innovasjonspolitikken under den rød-grønne regjeringen har vært konsentrert om bevilgninger til Innovasjon Norge. Som vi vet fra evalueringer skapes det liten innovasjon av halvparten av midlene Innovasjon Norge rår over, og så godt som ingen innovasjon av den andre halvparten.

AVLSHEST SOM TREKKER TURISTER = INNOVASJON

Dessuten er det offentlige synet på hva som er innovasjon i Norge er altfor trivielt:

  • Det anses som innovasjon når en avlshest blir brukt til å trekke en kjerre med turister.
  • Det er innovasjon når en bedrift med produksjon ett sted og utsalg et annet får et nytt bygg med produksjon og utsalg samme sted.

Slikt må det bli slutt på.

MÅ BLI BEDRE

Vi trenger mer innovasjon i Norge. I de siste årene ligger Norge jevnt på 15.-19. plass blant europeiske land.

For at Norge skal bli bedre på innovasjon, må det går mer midler til kompetansemiljøene i byene, og gründere og innovatører i byene må høres i større grad enn de gjøres nå.

REFERANSE:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 5. januar 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på