Økonomisk krise, regjeringsslitasje, uprøvde radikale partier og politikerforakt er ikke unikt for Ungarn, skriver professor Nick Sitter ved BI. - De neste månedene vil vise om Ungarn snur ryggen til EU.

KRONIKK: NICK SITTER OM UNGARN OG EU

Ungarn er på vei inn i en politisk og økonomisk krise. Den nye grunnloven får hard kritikk fra EU og USA. Rettsvesenets og medias uavhengighet er svekket.

Statsgjelden er høy, valutaen faller, og sentralbanken er under politisk press. Opposisjonen demonstrerer i gatene.

HØYREPOPULISTISK FLERTALL

I 2010 vant Viktor Orbáns høyrepopulistiske Fidesz 2/3 flertall i parlamentet. Derved var regjeringen i stand til å endre grunnloven uten støtte fra noe opposisjonsparti, hvilket den gjorde i løpet av 2011.

Norsk og internasjonal presse skriver mye om demokratisk krise, og at Ungarn kanskje er på vei mot et autoritært regime. Det er mye fokus på at det høyrenasjonalistiske Jobbik nå er det nest største partiet på meningsmålingene.

I hvilken grad er denne krisen unik for Ungarn, og hva betyr dette for Europa?

NEDGANG OG KORRUPSJON

Den første delen av svaret ligger i valget i 2010, der Fidesz vant en seier uten sidestykke og Jobbik kom på tredjeplass like bak Sosialistpartiet. Men 2010 ble ikke et politisk jordskjelv fordi Ungarn er et «annerledesland». Flere faktorer, som vi også finner i andre land, inntraff samtidig.

  1. For det første var det global økonomisk krise. Det var ikke lett for noen europeisk regjering å vinne gjenvalg, særlig ikke for et parti som hadde sittet to perioder. I Ungarn hadde tidligere regjeringers økonomiske politikk ført til store budsjettunderskudd. Dette gjaldt både den sosialliberale koalisjonen 2002-2009 og Fidesz regjeringen i 1998-2002. Gordon Bajnais 'forretningsministerium' i 2009 hadde ikke nok tid til å gjøre utslag.
  2. For det andre var korrupsjon et viktig tema. Dette er ikke unikt for Ungarn, men i motsetning til i nabolandene ble problemet stadig verre. Fordi alle de gamle partiene var innblandet, spilte Jobbik og miljøpartiet LMP sterkt på dette. Begge slo spesielt godt an hos førstegangsvelgere.
  3. For det tredje var Ungarns politikk sterkt polarisert, og nasjonalisme et viktig tema. Dette er heller ikke unikt: Kaczyñski-brødrene i Polen, Vladimír Meèiar i Slovakia og Italias Silvio Berlusconi er gode eksempel på forskjellige grader av dette. Det som var spesielt var at Fidesz satte spørsmålstegn ved den sosialliberale regjeringens legitimitet. Mens Sosialistpartiet var Kommunistpartiets etterfølger, skulle Fidesz representere hele folket, inklusive etniske ungarere i nabolandene. En bivirkning var at Jobbiks retorikk fremsto som noe mindre ekstremt.
  4. Den fjerde faktoren, som er unik for Ungarn, var valgsystemet. Listevalg (som i Norge) er kombinert med enmannskretser det vinneren tar alt (som i Storbritannia). Dette forklar hvordan Fidesz kunne få 2/3 flertall med litt over 52 prosent av stemmende.

UNGARN OG EU

Det er ingen tvil om at Fidesz fikk mandat til å gjennomføre en ny politikk. Det er bruken av dette til ensidig å endre det politiske systemet til sitt eget gode som gjør den ungarske situasjonen unik i EU.

Denne utviklingen er viktig fordi den illustrerer hvor langt et land kan gå før man treffer de grensene EU setter, fordi den viser hva reaksjonene kan bli hjemme, og fordi den fanger opp fenomener som også eksisterer mindre tydelig andre steder i Europa.

Ungarns politikk fokuserer på spørsmålet om hvor langt EUs ledere kan og bør gå når et medlemsland svekker viktige demokratiske institusjoner på dagsorden. EUs makt er først og fremst knyttet til å håndheve markedsreglene, og til medlemslandenes økonomiske regler.

EUS VERKTØYKASSE

Det mest dramatiske redskap i EUs verktøykasse er å suspendere et land på grunn av brudd mot demokrati eller rettsstatsprinsippet, men en slik «avskilting» vil nok bli reservert for grovere brudd enn det vi ser i Ungarn i dag. Mildere tiltak kunne være å utvise Fidesz fra Det europeiske folkeparti.

Det mest aktuelle verktøyet EU har er samarbeidet med Pengefondet. Begge krever at lovene om sentralbankens uavhengighet og forankringen av flat skatt i grunnloven må endres før Ungarn kan få støtte. Men det er ikke i noens interesse at landet går fallitt.

UNGARNS FREMTID

Reaksjonene i Ungarn er også av interesse for resten av Europa. Pessimistene påpeker at når velgerne forlater Fidesz blir de fleste partiløse, og at flere går til Jobbik enn til venstre. Den store faren er at en dypere økonomisk krise og valutakollaps vil føre til høyere oppslutning om Jobbik.

På den annen er sivilsamfunnet mangfoldig og godt organisert. Flere frivillige organisasjoner samarbeider om demonstrasjoner til forsvar for media, rettsstaten og (den gamle) grunnloven. Et nytt sentrumsparti kan forventes. Til og med opposisjonspartiene, minus Jobbik, begynner nå å samarbeide.

Økonomisk krise, regjeringsslitasje, uprøvde radikale partier og politikerforakt er ikke unikt for Ungarn. Alle disse faktorene slo til i 2010, med dramatiske konsekvenser. Den politiske krisen er foreløpig forholdsvis mild, men den økonomiske krisen er i ferd med å bli alvorlig. De neste månedene vil vise om Ungarn snur ryggen til Europa, eller om EU forblir den beste trygge havn i en storm.

REFERANSE:

Artikkelen er publisert som kronikk i VG 9. januar 2012.

Tekst: Professor Nick Sitter, Institutt for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI. 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på