Statoil vil gjennom et samarbeid med Handelshøyskolen BI gi et bidrag på 5 millioner kroner årlig i fem år til forskning innen petroleumsøkonomi. Samarbeidet etablerer en ny nasjonal forskerskole.

- Vi er svært glade for at Statoil har valgt BI som partner i dette 5-årige forskningssamarbeidet. Dette gir mulighet til ny kunnskap om petroleumsnæringens rolle i norsk og internasjonal økonomi, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Denne forskningen vil også bli omsatt i doktorgradsutdanning og annen undervisning i et fagfelt som er svært viktig for Norges fremtidige næringsutvikling.

- Olje og gass er Norges største næring. Den finansierer store deler av den norske velferdsstaten og gir politisk handlingsrom i urolige tider. Som en ledende aktør ønsker vi å stimulere til økt kunnskap om rammebetingelser og næringspolitikk, samt økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av vår viktigste næring, sier sjeføkonom i Statoil, Klaus Mohn.

Forskningsprogrammet vil ledes av professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Hilde C. Bjørnland. Den nye satsningen skal finansiere doktorgradsavhandlinger, doktorgradskurs og veiledning etter modell fra Norges forskningsråds opplegg for Nasjonale forskerskoler. Programmet blir lagt under senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi som ledes av professor Bjørnland.

- Dette moderne industrieventyret handler om mer enn oljefunn, ingeniørkunst og driftskompetanse. Utvinningen av olje- og gassressursene reiser utfordringer og muligheter innenfor næringsutvikling, formuesforvaltning og i den økonomiske politikken. Slike problemstillinger vil stå i sentrum for aktivitetene under det nye forskningsprogrammet, avslutter Mohn.

Fakta

- Olje- og gassvirksomhet utgjør over 20 prosent av verdiskapingen i Norge og om lag en fjerdedel av samlede investeringer i landet.
- Nesten halvparten av landets eksportinntekter skriver seg fra salg av olje og gass
- Hver fjerde krone på statsbudsjettet har direkte opphav i virksomheten på norsk sokkel.
- Over tid er de finansielle overskuddene fra olje- og gassvirksomheten investert i Statens pensjonsfond – Utland som nå forvalter nærmere 3400 milliarder kroner.
- Fortsatt er det store verdier igjen under havbunnen. Av samlede ressurser på 13,4 milliarder SM3 oljeekvivalenter er mindre enn 40 prosent produsert så langt.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på