-

Ledere som ønsker å skape best mulig resultater for bedriften, bør lære seg forskjellen på indre og ytre motivasjon, anbefaler BI-forskerne Linda Lai og Anders Dysvik.

DEBATT: Motivasjon og bonus

Forskjellen på indre og ytre motivasjon:

  • Indre motivasjon handler om å brenne for jobben og at man synes oppgavene er meningsfylte og en drivkraft i seg selv.
  • Ytre motivasjon handler om å ville jobbe for å få en belønning når man leverer tid eller resultater.

Bonus motiverer og øker den ytre motivasjonen. Sammenhengen mellom bonus og indre motivasjon er ikke så innlysende.

Det er gammelt nytt at bonus får mange til å jobbe hardere. Problemet er at indre og ytre motivasjon ofte står i et motsetningsforhold.

Fokus på ytre belønning har en tendens til å underminere den indre motivasjonen og gi andre negative effekter.

Effekter av bonus

Vi arbeider nå med en studie av medarbeiderne i en stor finansinstitusjon i Norge. Den viser det samme som internasjonale studier:

  • Når prestasjoner knyttes til bonus, blir medarbeiderne mer ytre motiverte og derfor mer konsentrerte om det som kortsiktig utløser bonus.
  • De blir mindre opptatt av alt det som ikke utløser bonus, selv om det kan være viktig for kunden og for bedriften.
  • Antallet mangler, feil og klagesaker fra kunder øker og er størst blant dem som har fått størst bonus. Mange av feilene er vanskelige å oppdage før bonusen utbetales, og de er vanskelig å gardere seg mot uten å detaljkontrollere medarbeiderne i altfor stor grad.
  • De som får størst bonus, blir også ofte mindre interessert i å hjelpe kolleger til å bli gode. Og de blir ofte mindre lojale til bedriften.

Kan gå ut over arbeidsglede

Dette er typiske tegn på at å legge vekt på ytre incentiver fyrer opp under den ytre motivasjonen på bekostning av den indre motivasjonen - gleden over oppgavene i seg selv.

I mange sammenhenger er den indre motivasjonen helt avgjørende for om en medarbeider leverer godt. Hvis den indre motivasjonen brenner ut, har man et problem som ikke kan løses med god betaling.

Ledere som ønsker å skape best mulig resultater for bedriften gjennom å hente ut det beste av medarbeiderne, bør derfor ha et bevisst forhold til skillet mellom indre og ytre motivasjon.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 25. april 2012.

Tekst: Professor Linda Lai og førsteamanuensis Anders Dysvik, institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på