Fagfolk er dårlige til å forutsi individers suksess og fiasko, men legfolk er enda dårligere, hevder førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om rekruttering av ledere

Vi er dårlige til å forutsi hvordan andre kommer til å opptre. I bedømmelsen av terroristens psykiske helse kom to ulike grupper psykiatere til forskjellig diagnose. Det var som ventet ut fra statistikken.

Forskning på psykiateres diagnostiske presisjon tilsier at de i beste fall vil være enige om diagnosen i ca 64 prosent av tilfellene. Lar man to psykiatere undersøke samme person, er sjansen dermed 36 prosent eller mer for at de vil være uenige.

Vanskelig å vurdere fremtidig suksess

Dette er langt bedre enn to ledere som bedømmer prestasjonen til en framtidig ansatt. Tilgjengelig forskning tilsier at lederes personlige skjønn ikke greier å bedømme framtidig arbeidsinnsats korrekt i mer enn 1 prosent av tilfellene.

Ved bruk av systematiske seleksjonsverktøy kan presisjonen komme opp i ca 16 prosent, og maksimalt 40 prosent ved bruk av dyre og omfattende assessmentsentre - der kandidater må løse reelle arbeidsoppgaver. Psykiaterne har kanskje en lettere oppgave, men er uansett mer treffsikre.

Kron og mynt

Skal man bare ansette - eller diagnostisere - én enkelt person i året, kan man like gjerne kaste kron og mynt. Det er først når man foretar mange ansettelser at presisjonen begynner å spille en rolle.

Den som foretar 100 ansettelser i året, har stor økonomisk gevinst av å øke treffsikkerheten med noen få prosent. Sett som investering vil systematisk rekruttering gi anslagsvis 3.300 prosent avkastning sammenliknet med lederens «kliniske skjønn».

Samfunnets forundring over psykiaternes manglende presisjon går sammen med dårlig kunnskap om effektene av slik kunnskap på ansettelser.

Overdreven tiltro til egne vurderinger

Samtidig har folk overdrevne tanker om sine egne evner til å bedømme talent, eksempelvis lederevner. Hvem oppdager for eksempel syke kandidater til lederstillinger?

Mer utbredt kunnskap om vår dårlige presisjon i seleksjon kan ha stor betydning for arbeidsmiljø, ledelse og mental helse. Det er i hverdagen det teller mest.

Referanse:

Artikkelen er publisert 24. april 2012 som gjestekommentar med tittelen "Hodejegere" under vignetten "Tett på" i Dagsavisens temaseksjon for Arbeid og utdanning.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på