Bruken av «vi», «du» og «dem» setter ledere i perspektiv. Konsernsjefer er hyppige brukere av det kongelige ”vi”, skriver Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Kongen omtaler seg selv som «vi», et interessant symbol som talerør for nasjonens vilje.

Nest etter kongen må det være konsernsjefer i næringslivet som hyppigst bruker det kongelige «vi»: Fremleggingen av årsoppgjøret er en trontale der «vi» har nådd resultatene.

Bruken av ordet «vi» er et pretensiøst og forpliktende ord for et fellesskap der individet er både maktesløst og ivaretatt samtidig. Nyansatte blir hilst med ordene «velkommen til oss».

Veien fra "du" til "vi"

Motytelsen for å underkaste seg organisasjonens interesser er beskyttelse og respekt. overgangen fra det individuelle «du» til det felles «vi» kjennetegner inntreden i alle organisasjoner fra ungdomsgjenger via menigheter til aksjeselskaper.

Kan vi stole på denne følelsen av gjensidighet? Alle former for «vi» lever i spenningen av mulige interessekonflikter mellom «jeg» og «du».

Tilbakefallet

Tilbakefallet fra «vi» til «du» er følbart for konsernsjefer. Det ene øyeblikket legger sjefen fram resultatene i vi-form, det neste er han avsatt og tiltalt med «du».

Du er plutselig en utenforstående, redusert til et middel som ikke lenger er nyttig og kan avsettes. Aller verst er det å bli til «dem» som vi snakker om, ikke med, utenfor fellesskapet og uten stemme til å snakke tilbake.

Lederens troverdighet

Forskning på lederutvikling sier at modne ledere kjennetegnes av en troverdig følelse av «vi». Umodne ledere tenker «hvordan kan jeg få dem til å yte ...», mens modne ledere har en realistisk følelse av «vi».

«Vi»-et innebærer både en begrensning - vi er ikke sterkere enn vårt svakeste ledd - og en styrke. Vi presterer bedre når vi står sammen og kjenner våre sterke sider. En leders troverdighet hviler på holdbarheten av «vi».

Troen på «oss» - samfunnet, bedriftene og institusjonene - er vår sosiale kapital. Når vi er redusert til kontraktsarbeidere, er vi farlig nær sosial oppløsning.

I det lange løp kan ikke «jeg» vinne mot «dere».

Referanse:

Artikkelen er publisert 22. mai 2012 som gjestekommentar under vignetten "Tett på" i Dagsavisens temaseksjon for Arbeid og utdanning.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på