-

- Det er noe fundamentalt galt at vi har så lav rente i et land som går så godt, hevder professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

EKSPERTRÅD: Hilde C. Bjørnland gir renteråd til Norges Bank

Arbeidsledigheten i EU ligger oppunder ti prosent, mens ledigheten i Norge ligger på rundt tre prosent. Likevel er rentenivået i Norge på linje med det europeiske. Norges Banks styringsrente ligger i dag på 1,5 prosent etter at den ble satt ned med 0,25 prosentpoeng i mars i år.

- Det er noe fundamentalt galt at vi har så lav rente i et land som går så godt. Mens europeiske myndigheter strammer kraftig til på budsjettene, bidrar norske myndigheter til å stimulere økonomien, fremholder professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

Bjørnland frykter at en lav rente over lengre tid vil føre til at norske husholdninger tilpasser seg det lave rentenivået.

- Sett opp renten

Hun anbefaler hovedstyret i Norges Bank å øke renten med 0,25 prosentpoeng når de møtes til rentemøte i morgen, 20. juni 2012.

Ifølge Bjørnland synes dagens rentenivå i Norge å være tilpasser en svakere økonomisk utvikling enn den vi kan lese i tallene for norsk økonomi.

– Det peker i retning av å sette opp renten svakt nå, slik at det ikke byger seg opp ubalanser i norsk økonomi.

Dersom det bygger seg opp ubalanser i økonomien, risikerer vi å komme på etterskudd og at må heve renten kraftigere senere.

Hilde C. Bjørnland er en av fem anerkjente økonomer som deltar i Dagens Næringslivs rentepanel. I forkant av hvert rentemøte gir de råd til Norges Bank om hvor høy renten bør være. Rådene er basert på beste faglige skjønn og ikke en spådom for rentebeslutningen.

Kan ikke vente på katastrofen

Det hersker fortsatt stor usikkerhet rundt eurosamarbeidet, og vekstutsiktene i eurolandene er svake.

Ifølge Bjørnland vil det bli dramatisk også for Norge om den europeiske valutaen skulle bryte sammen, men vil ikke basere norsk pengepolitikk på det.

– En kollaps i euroen vil ramme Norge hardt. Men vi er ikke der. Vi kan ikke vente på en katastrofe. Hvis den kommer, kan man heller sette ned renten raskt, sier Bjørnland.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på renteråd fra Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv 19. juni  2012.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på