-

Mestring er nøkkelen til arbeidsglede, prestasjoner og suksess på jobben. BI-forsker Christina Nerstad presenterer 6 råd for å utvikle et mestringsklima.

Lederens verktøykasse: Klima for mestring

Mange virksomheter er opptatt av å fremheve de beste og mest talentfulle medarbeiderne. Det er de som presterer best, som høster mest belønning og anerkjennelse i organisasjonen. 

- I et prestasjonsklima defineres suksess på grunnlag av sammenligning med andre, fremholder førsteamanuensis Christina Nerstad ved Handelshøyskolen BI.

Prestasjonsklima motiverer til rivalisering og interne konkurranser. Å demonstrere overlegenhet i form av evner står sentralt.

- Sterkt fokus på å sammenligne medarbeideres prestasjoner skaper ikke nødvendigvis de beste prestasjonene, konstaterer Nerstad på bakgrunn av en doktogradsstudie ved BI.

Ifølge Christina Nerstad ligger nøkkelen til arbeidsglede, suksess og prestasjoner i å balansere prestasjonsfokus med å skape et mestringsklima.

I et mestringsklima kjennetegnes suksess av  stor innsats, selvutvikling, læring, oppgavemestring og samarbeid.

- Ledere er opptatt av å gi alle ansatte muligheten til å utvikle sitt potensial, uten konstant sammenligning med kolleger, fremholder hun.

Skap mestringsopplevelser

Christina Nerstad har utarbeidet seks praktiske råd for å skape et klima for gode mestringsopplevelser. Rådene er utarbeidet med bakgrunn i forskning på idrett, pedagogikk og arbeidsliv:

  • 1. Skap meningsfylte arbeidsoppgaver med tilstrekkelig variasjon.
  • 2. Gi kreative utfordringer og muligheter til medbestemmelse.
  • 3. Fokuser på å fremme indre motivasjon ved å legge vekt på utvikling av kompetanse, selvbestemmelse og tilhørighet (vi-følelse).
  • 4. Unngå å favorisere og fremheve kun de beste. Ta vare på verdigheten til den enkelte.
  • 5. Evalueringer bør i større grad også skje på grunnlag av innsats og egenutvikling. Ikke bare som en sammenlikning med andre.
  • 6. Sett av tid til å utvikle talentet som bor i den enkelte medarbeider.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på “Suksess på jobben”, en formidlingsartikkel publisert 30. januar 2012 på BIs nettsider.

Se også: Christina G. L. Nerstad (2012): "In Pursuit of Sucess at Work: An Empirical Examination of the Perceived Motivational Climate at Work, Its Outcomes and Antecedents".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på