Mestring er nøkkelen til arbeidsglede, prestasjoner og suksess på jobben. BI-forsker Christina Nerstad presenterer 6 råd for å utvikle et mestringsklima.

Lederens verktøykasse: Klima for mestring

Mange virksomheter er opptatt av å fremheve de beste og mest talentfulle medarbeiderne. Det er de som presterer best, som høster mest belønning og anerkjennelse i organisasjonen. 

- I et prestasjonsklima defineres suksess på grunnlag av sammenligning med andre, fremholder førsteamanuensis Christina Nerstad ved Handelshøyskolen BI.

Prestasjonsklima motiverer til rivalisering og interne konkurranser. Å demonstrere overlegenhet i form av evner står sentralt.

- Sterkt fokus på å sammenligne medarbeideres prestasjoner skaper ikke nødvendigvis de beste prestasjonene, konstaterer Nerstad på bakgrunn av en doktogradsstudie ved BI.

Ifølge Christina Nerstad ligger nøkkelen til arbeidsglede, suksess og prestasjoner i å balansere prestasjonsfokus med å skape et mestringsklima.

I et mestringsklima kjennetegnes suksess av  stor innsats, selvutvikling, læring, oppgavemestring og samarbeid.

- Ledere er opptatt av å gi alle ansatte muligheten til å utvikle sitt potensial, uten konstant sammenligning med kolleger, fremholder hun.

Skap mestringsopplevelser

Christina Nerstad har utarbeidet seks praktiske råd for å skape et klima for gode mestringsopplevelser. Rådene er utarbeidet med bakgrunn i forskning på idrett, pedagogikk og arbeidsliv:

  • 1. Skap meningsfylte arbeidsoppgaver med tilstrekkelig variasjon.
  • 2. Gi kreative utfordringer og muligheter til medbestemmelse.
  • 3. Fokuser på å fremme indre motivasjon ved å legge vekt på utvikling av kompetanse, selvbestemmelse og tilhørighet (vi-følelse).
  • 4. Unngå å favorisere og fremheve kun de beste. Ta vare på verdigheten til den enkelte.
  • 5. Evalueringer bør i større grad også skje på grunnlag av innsats og egenutvikling. Ikke bare som en sammenlikning med andre.
  • 6. Sett av tid til å utvikle talentet som bor i den enkelte medarbeider.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på “Suksess på jobben”, en formidlingsartikkel publisert 30. januar 2012 på BIs nettsider.

Se også: Christina G. L. Nerstad (2012): "In Pursuit of Sucess at Work: An Empirical Examination of the Perceived Motivational Climate at Work, Its Outcomes and Antecedents".

Si din mening:

Send gjerne dine kommentarer og synspunkter på denne artikkelen til forskning@bi.no Du kan også benytte kommentarfeltet nedenfor. 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på