Et av samtidas mest brukte ord, ledelse, er inspirerende tomt. Det åpner for muligheter!, skriver Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Ordet «ledelse» er nytt. Verken Shakespeare eller Holberg brukte noen gang ordet «ledelse». Ibsen brukte det to ganger og president Lincoln fire ganger i sine samlede verk. Ordet er en oppfinnelse fra det 20. århundret.

Definert som «å skape resultater ved hjelp av andre» kan ledelse være akkurat hva som helst, så lenge det skaper resultater ved hjelp av andre: Et rent samlebegrep for alt som kan tenkes å lede fram til et ønsket resultat av arbeid.

Bak alle floskler og store ord er «ledelse» ensbetydende med «årsak» og innebærer først og fremst et ansvar for å måtte gå dersom resultatene ute-blir.

Et nesten tomt ord

Et nesten tomt ord kan fortsatt være nyttig. Ordene «høyre» og «venstre» er også nesten tomme (hvor er egentlig venstre?), men nyttige for folk som vil orientere seg. «Ledelse» kan forstås som et spørsmål til alle: Hva slags personer og opptreden er vi tjent med å la oss representere av?

Historisk mulighet

Ordets tomhet er en historisk mulighet til å utforske og velge nye former for samarbeid og autoritet, der de berørte selv bestemmer hva ledelse er, noe mange dynamiske selskaper gjør flittig.

Sett fra en eiersynsvinkel kan det være god ledelse å sparke nettopp deg. Du vil neppe være enig og står fritt til å finne din egen form for ledelse: Bli entreprenør og skap din egen framtid!

Hurtigvoksende amerikanske selskaper gjør det for eksempel bedre når ledergruppen utøver delt ledelse, såkalt «distribuert» ledelse. Det finnes få eller ingen sikre suksesser.

Fri til å utøve ledelse

Mange velbrukte oppskrifter tåler sikkert gjenbruk, men pussig nok snubler vi stadig ved å finne opp igjen tyrannen. Kanskje skyldes det kunnskapsmangel, kanskje fantasiløshet, men uansett: Nyt friheten til å utøve litt ledelse du også.

Diskusjonen om ledelse er for viktig til å overlates til ledere!

Referanse:

Artikkelen er publisert 12. juni 2012 som gjestekommentar under vignetten "Tett på" i Dagsavisens temaseksjon for Arbeid og utdanning. Artikkelens opprinnelige tittel: "Ledelse er et (nesten) tomt ord".

Si din mening:

Send gjerne dine kommentarer og synspunkter på denne artikkelen til forskning@bi.no Du kan også benytte kommentarfeltet nedenfor. 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på