BI Business Review er et digital forskningsmagasin fra Handelshøyskolen BI. Om du jobber i privat eller offentlig sektor, vil BI Business Review være en kilde til ny forskning, nye fagbøker, trender og nye verktøy som kan være nyttig og viktig for din jobb. Vi skal stimulere til debatt og sette samfunnsaktuelle spørsmål i et nytt perspektiv.

For å kunne skreddersy nyhetsbrevene med den informasjonen du ønsker fra BI Business Review og Handelshøyskolen BI ber vi deg om å svare på noen få spørsmål i linken nederst.

I første omgang har du valget mellom å motta samtlige nyheter fra BI Business Review den siste måneden eller velge mellom tre av våre hovedkategorier; 1. Business, 2. Economics, 3. Management.

Business: Her vil du finne saker som omhandler innovasjon, markedsføring, strategi, logistikk, CSR, næringslivshistorie og –jus, etikk, regnskap og revisjon.

Economics: Her vil du finne saker som omhandler samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.

Management: Her vil du finne saker som omhandler ledelse, leder- og organisasjonsutvikling, Human resource management, kommunikasjon, språk, kultur og styreledelse.

Etter noen måneder med erfaring fra våre nyhetsbrev ønsker vi å komme tilbake til deg for å høre hva slags type saker du vil være mest interessert i å lese om i fortsettelsen. Du vil da kunne få nyhetsbrev som inneholder spesifikke emner innenfor dagens tre hovedkategorier.

registrer deg til nyhetsbrev her

Med vennlig hilsen
Handelshøyskolen BI

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på