Sjefenes betingelser kan utgjøre et alvorlig ledelsesproblem, advarer professor Bård Kuvaas ved BI.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Pensjonsstriden i oljebransjen viser at sjefenes betingelser - som i Statoil - kan utgjøre et alvorlig ledelsesproblem.

Når er gode toppledergodtgjørelser et ledelsesproblem?

I sommer (10. juli 2012) stoppet Regjeringen konflikten (lenke til pressemelding fra Arbeidsdepartementet) mellom fagforeningen Industri Energi, SAFE og Lederne og Oljeindustriens Landsforening ved å varsle tvungen lønnsnemnd. Stridens kjerne var Statoils beslutning om å avskaffe en ordning med full pensjon fra fylte 62 år for sine ansatte i Nordsjøen.

Selve beslutningen er i tråd med pensjonsforliket som er inngått på Stortinget. Det er tvilsomt om store deler av opinionen har hatt sympati med de godt betalte nordsjøarbeidernes kamp for sin gavepensjonsordning.

Striden har imidlertid vist at gode økonomiske godtgjørelser for toppledere kan utgjøre et alvorlig ledelsesproblem. Topplederne i Statoil har nemlig fått beholde sine enda bedre ordninger, og dermed gjort det klart at i Statoil er det ikke noe mål å ha et skjebnefellesskap bestående av vi-følelse eller såkalt psykologisk eierskap.

Åpenhet og troverdighet

Det er et alvorlig ledelsesproblem, siden en følelse av psykologisk eierskap blant medarbeiderne er noe av det kraftigste konkurransefortrinnet en organisasjon kan ha.

Helge Lund og andre norske toppledere har i løpet av debatten blitt spurt om sine økonomiske godtgjørelser og har i kor gjentatt at de av prinsipp ikke kommenterer egne lønnsforhold, gjerne gjennom sine informasjonssjefer.

Når en toppleder ikke kan forsvare sine totale økonomiske godtgjørelser på en måte som gir legitimitet i organisasjonen han eller hun leder, er det et ledelsesproblem.

Det handler ikke om at fastlønn og bonus tilsammen utgjør to eller 12 millioner kroner, det handler om åpenhet og troverdighet.

Ledelse og lønn

Topplederne er også øverste ansvarlige for organisasjonens lønnspolitikk og for dem som forhandler lønn med fagforeningene. Forskjeller i lønnsnivå og andre godtgjørelser for ulike hierarkiske nivåer i en organisasjon sier mye om en organisasjon, og er derfor et topplederansvar.

At det er styret som fremforhandler topplederens godtgjørelser, betyr ikke at topplederen ikke skal kunne forsvare sine økonomiske betingelser. Hvis en toppleder mener at godtgjørelsene er for gode til at de kan forsvares, er det god ledelse å gjøre godtgjørelsene mindre gode og lettere å forklare.

Mindre lønnsforskjeller

Norske toppledere har lave økonomiske godtgjørelser sammenlignet med ledere i andre land. Forskjellen mellom gjennomsnittsarbeiderens og topplederens godtgjørelser er også mindre i Norge enn i nesten alle andre land.

Likevel kan altså norske toppledere ha så gode økonomiske betingelser at det blir et ledelsesproblem.

Spesielt i forbindelse med vanskelige tider eller når organisasjonen i perioder er avhengig av at medarbeiderne tar i et ekstra tak, vil slike problemer komme til syne. Hvis svaret fra medarbeiderne er "hva får vi for det da" og de samtidig henviser til toppledelsens lønn, er sistnevnte et ledelsesproblem.

Lønn som fortjent

Hvis flertallet av medarbeiderne derimot uttrykker at topplederen har så mye ansvar eller har gjort så mye bra for organisasjonen at lønnsnivået er velfortjent, er det ikke det.

For alt jeg vet kan det godt hende at det store flertallet av medarbeiderne i Statoil mener at Helge Lunds og de andre topplederne ikke har bedre økonomiske betingelser enn de fortjener. I så tilfelle er det bra.

Hvis de derimot hadde gått foran som gode eksempler og kuttet i sine egne pensjoner før de kuttet i de ansattes ordninger, hadde det vært god ledelse.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar Ledelse i Dagens Næringsliv 17. juli 2012.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på