Publikum har to gode grunner til å snu ryggen til norsk elitefotball: Dårlig kvalitet og tvilsomme aktører på og rundt banen, utfordrer Tor W. Andreassen.

DEBATT: Tor W. Andreassen om fotball og business

Norsk elitefotball er i krise. Ikke bare på grunn av dårlig kvalitet og fallende publikum tilslutning, men også på grunn av tvilsomme aktører på og rundt banen. Vil de klare å finne tilbake til sine røtter og gamle høyder? Jeg tviler.

Mye tyder på at årsaken til at publikum blir borte fra norsk elitefotball, ligger i at kvaliteten i det idrettslige og administrative ikke holder mål. Publikum har høyere forventninger.

Innfrir ikke forventningene

En vesentlig grunn til at norsk fotball ikke klarer å innfri forventningene ligger i at markedet for disse tjenestene er for begrenset. Det er ikke mange nok tilskuere. Det er ikke mange nok sponsorer. Det er ikke mange nok TV-kanaler.

I sum: det er ikke penger nok i systemet til å bygge norsk fotball til et internasjonalt nivå. Lokal kamp på løkka har bare begrenset interesse.

I utakt med markedet

I den senere tid har det vist seg at norsk fotball i tillegg har et stort problem i Norsk Fotballforbund og dets generalsekretær, som ikke er i kontakt med sitt marked.

Kjetil Siem, generalsekretær i Norges Fotball Forbund (NFF) uttaler til NRK.no at grunnen til at norsk elitefotball stuper i publikumstilslutning er at "høye lønninger, overgangssummer og agenthonorarer kan ha sendt ut gale signaler".

Når NRK.no-undersøkelsen viser at hver fjerde tilskuer (23 prosent av de spurte) sier at de har mindre interesse for norsk fotball nå enn for fire år siden, får Siems uttalelse meg til å undre på hvor fjernt fra markedet man kan være?

Faktum er at kvaliteten på norsk fotballs kjerneprodukt (det sportslige) og utvidede produkt (underholdning) absolutt og relativt er for dårlig. Dette understøttes av NRKs undersøkelse, hvor respondentene uttaler:

  • 44 prosent: Nivået er blitt dårligere
  • 32 prosent: For mange uinteressante kamper
  • 32 prosent: For få lokale spillere
  • 25 prosent: Favorittlaget gjør det dårlig
  • 25 prosent: Eliteserien mangler profiler
  • 22 prosent: God tilgang på internasjonal fotball
  • 16 prosent: Kampene er spredt over for mange dager
  • 24 prosent oppga at ingen av årsakene over var viktige

Siems kommentar til NRKs tall er: "Jeg er ikke overrasket. De siste årene har norsk fotball fjernet seg fra folket. Vi har vært arrogante". Igjen må jeg spørre: Hva har arroganse å gjøre med kvalitet?

Arroganse kan i beste fall knyttes til mangel på markedsorientering: det vil si NFFs evne til å gi fotballpublikum det de vil ha og er villig til å betale for. Dersom Siem mener dette med arroganse, er jeg enig i hans uttalelse.

Fotball som business

Mye taler for at man kan sammenligne NFF med en profittsøkende virksomhet. Omsetningen i norsk elitefotball samlet er nesten en milliard kroner. Omsetningen blant klubbene er skjevfordelt med noen få som har stor omsetning og mange som har middels eller liten omsetning.

Men felles for virksomheter som utvikler en slik arroganse for markedet som Siem gir uttrykk for, er at de som regel våkner opp til røde regnskapstall - noe de aller fleste fotballklubbene har i dag.

I dag er de fleste av norske toppklubber avhengig av støtte fra en rik onkel i tillegg til tippemidlene. Uten dette driver de på kreditors regning. Slik sett kan man si at markedsarrogansen er bekreftet.

Oppsummert kan vi si at norske fotballklubber er lite markedsorienterte, men desto mer produktorienterte - noe som leder til arroganse ovenfor kundene.

I et konkurransepreget marked om kundenes tid og penger, vil kundene hele tiden velge det tilbudet som gir dem mest igjen for pengene eller høyest avkastning på investert tid. Det er denne virkeligheten NFF med Siem i styringen må våkne opp til: kundene velger dem bort. Om ikke lenge vil TV (som følger seere) følge etter og vil vise en lavere betalingsvilje enn i dag.

Publikum snur ryggen

Misfornøyde kunder (tilskuere og TV-stasjoner) stemmer med føttene og tar lommeboken med seg til andre tilbud. Tro meg: det finnes andre og langt bedre sportstilbud enn norsk fotball. Det er denne arrogansen Siem må våkne opp fra - det er dette som er Siems virkelighet og utfordring.

De siste dagers begivenheter om kampfiksing koblet med NRKs undersøkelse, viser med all tydelighet at luften er i ferd med å gå ut av norsk fotball. Publikum har nå to svært gode grunner til å snu ryggen til norsk elitefotball: dårlig kvalitet og tvilsomme aktører på og rundt banen.

Et dårlig produkt utøvet av yrkesutøvere og aktører med slett moral, kan bare gå n vei. To begivenheter Kjetil Siem og NFF kanskje er for arrogante til å skjønne?

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringslivs Etter Børs-seksjon 16. juli 2012. Foto: Mari Waagaard Thomassen/Norges Fotballforbund (NFF).

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på