Forskning om ledelse står ikke i motsetning til virkeligheten, hevder professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI.

DEBATT: Bård Kuvaas om ledelse

HR Norges Even Bolstad har tidligere i «Ledelsesdebatten» hevdet at det er for lite hard eller maskulin ledelse i Norge. Dette har jeg skrevet at det ikke er forskningsmessig belegg for.

I Dagens Næringsliv DN 28. juli 2012  skriver Even Bolstad og Paal Leveraas at norske ledere trenger mer maskulin ledelse (lenke til artikkel), med henvisning til Gert Hofstedes kulturdimensjoner.

De definerer derimot ikke Hofstedes maskulinitetsdimensjon. Dette betyr at det fortsatt er et åpent spørsmål hva som mangler blant norske ledere, basert på undersøkelsen European Employee Index (EEI).

De skriver videre at ledelse er kontekstavhengig og at prestasjonsorientert ledelse står sterkt i USA. De skriver derimot ikke at det mangler forskningsmessig belegg for at slik ledelse, for eksempel utbredt bruk prestasjonsvurderinger og store differensiering mellom «gode og dårlige» medarbeidere, er effektiv ledelse.

Jeg har også mottatt flere eposter hvor jeg anmodes om å «komme meg ut i virkeligheten» og at forskningen jeg forsøker å formidle står i motsetning til virkeligheten. La meg derfor klargjøre noen enkle poenger.

1. Forskning fra virkeligheten

Metaanalysene jeg henviste til i DN omfatter tilsammen over en million «virkelige» medarbeidere og ledere fra så godt som hele verden - fra alle bransjer og over mange tiår.

Det betyr ikke at ledelse ikke kan være kontekstavhengig, men at for eksempel tillitsbasert og relasjonell ledelse fungerer best på tvers av ulike sektorer og kulturer. At dette ikke representerer «virkeligheten» er for meg en gåte.

2. Måler det som skal måles

I motsetning til EEI og Gert Hofstedes studier, benyttes godt dokumenterte måleinstrumenter med strenge krav til reliabilitet og validitet. Det betyr i praksis at man måler det man ønsker å måle.

Gert Hofstedes måleinstrumenter er beryktet for å mangle slike egenskaper. De rapportene jeg har fått tilgang til som vedrører EEI har ikke dokumentert slike egenskaper.

3. Studerer sammenhenger

I forskningen er vi opptatte av å studere sammenhenger, for eksempel mellom hvordan ledere oppleves av sine medarbeidere og medarbeidernes arbeidsprestasjoner. Samtidig forsøker vi så godt vi kan å kontrollere for konkurrerende forklaringer på de sammenhengene vi observerer.

Lave skårer på noe man velger å kalle prestasjonsledelse, uten at det er dokumentert at det er prestasjonsfremmende, er derfor en uinteressant observasjon. Når man, som HR Norge har gjort, formidler dette som et problem, bidrar man til unødvendig forvirring.

4. Kan lære av forskning

Det er opp til enhver om man vil finne opp hjulet på nytt - på egen hånd, snarere enn å lære av forskningen. Det er selvfølgelig mye forskningen ikke kan gi svar på, men når vi først har en rekke metaanalyser som går i samme retning, har vi de svar vi trenger vedrørende effekten av «myk eller hard» ledelse.

Det betyr selvfølgelig ikke at hard ledelse aldri virker, men at sannsynligheten for å oppnå gode resultater er størst hvis man velger den myke siden, på bekostning av styring og kontroll.

5. Formidler forskning

På BI driver vi i all hovedsak lederutdanning, og ikke ledelsesutvikling. Som professor på BI er det derfor min jobb å utvikle og formidle kunnskap om effektiv ledelse.

De tilbakemeldingene jeg får fra tidligere studenter, spesielt på etter- og videreutdanningssiden, tyder på at dette også bidrar til bedre ledelse i praksis i norske organisasjoner.

6. Forskning og sunn fornuft

Både forskning og sunn fornuft tilsier at fravær av ledelse ikke er bra, for eksempel det at konflikter, problemer og svak innsats ikke blir håndtert eller ikke får konsekvenser.

Feilslutningen oppstår hvis man tror kontroll- og målesystemer gjør fraværslederne bedre.

Referanser:

Artikkelen er publisert som hovedinnlegg i ”ledelselsesdebatten” i Dagens Næringsliv 6. august 2012 med tittelen ”Virkelighetsfjernt om ledelse?”.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på