Forestillinger om heroisk ledelse kan stå i veien for flere medaljer i neste OL.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Det norske damelaget i håndball vant en fortjent, men knepen gullmedalje i London-OL. All ære til hele laget og landslagstreneren for noe som jeg oppfattet som det mest spennende norske innslaget i lekene.

I dagene etter avslutningen gikk avisene nokså raskt over til å kommentere at sommer-OL 2012 var et historisk lavnivå for den norske medaljefangsten.  I tillegg viste det seg at noen av utøverne som hevdet seg, var av den eldre garden.

Hvem skal vi sende til neste OL? Trygve Hegnar slo fast i sin kommentar at det ikke står på økonomiske ressurser – det handler om forvaltningen av dem, altså ledelse.

Garantist for resultater

Betydningen av ledelse som forklaring på resultater har vært økende de siste tiårene. Dette vises godt i statistikken for lederavganger: På verdensbasis vil omtrent annenhver toppleder måtte gå ufrivillig fra jobben. Lederen er en personlig garantist for resultatene. Når disse uteblir, må lederen gå uten diskusjon om hvorvidt dette egentlig var vedkommendes skyld.

Det er ofte bedre å se fremover enn bakover, men det er samtidig en hemsko for læring. I komplekse maktspill som politikk og store konserner er det kanskje like greit.  Det er ikke like greit i målrettede foretak som et fotball- eller håndballag.

Hjelper ikke å sparke treneren

Forskning fra Norge, Tyskland, Nederland, Italia, Storbritannia og USA har slått fast at eliteklubbenes prestasjoner ikke forandrer seg selv om topptrenerne sparkes. Derimot spiller denne praksisen opp til overspente og uprofesjonelle oppfatninger om hva ledelse er.

I vår egen forskning fant vi at lag som i krisesituasjoner IKKE sparker lederne, gjorde det bedre på sikt enn lag som sparket den ”ansvarlige”.

Lagenes suksess avhenger i størst grad av de ressursene de forvalter i form av individuell og felles kompetanse, gjensidig tillit og kampånd, osv. Realistisk sett tar det en sesong å utvikle et lag i merkbar retning.

Menneskehjernen er nemlig dårlig utrustet for å se egenskaper ved team og organisasjoner direkte. Vi har en tendens til å kortslutte virkelighetsoppfatningen ved å fokusere på enkeltindivider, og da særlig lederne. Og publikum mener å se effekten etter bare en kamp eller to.

Etterlyser hurtige "grep"

Interesserte lesere kan gå på nettet og høre om igjen NRKs kommentator til håndballkampen Norge-Spania. Kommentatoren snakket ikke bare som om kampens skjebne lå i hendene på treneren alene.

Med tydelig emosjonelt ubehag snakket kommentatoren om hvordan treneren kunne være ”bekjent av dette”, og forlangte hurtige grep som skulle få laget til å reise seg. Trenerens hørbare formaning to minutter før slutt: ”Vi skal vinne dette” ble oppfattet som virkelighetsfjernt.

Hva ledelse handler om

Men trener Thorir Hergeirsson fikk rett til slutt. Jeg er fristet til å tro at det var fordi han visste hva ledelse handler om: Mobilisering av ressurser som allerede finnes hos andre, som er bygd opp over tid, og som lar seg snakke med av en stemme som gjør at folk føler seg større, ikke mindre.

  • Den viktigste delen av ledelse skjer ikke i øyeblikket, men gjennom forarbeidet som gjør øyeblikkene mulige. Denne delen synes bare ikke like godt.

Magisk ledelse

”Heroisk ledelse” er betegnelsen på en overdreven, nesten magisk forestilling om betydningen av ledelse og lederes personer. Slike forestillinger ser oftest bort fra ledelse som et langsiktig utviklingsarbeid og den kapasiteten som finnes som delt kompetanse mellom deltakerne.

Lag som sparker ledere, sparker dem stadig oftere. De som har fått sparken, blir også sparket igjen stadig oftere. Denne overvurderingen av den enkelte leders betydning fører til en langsom uttørking av lagets kapasiteter.

Å sparke ledere er mest en symbolhandling, og bare hensiktsmessig der det symbolske eller det politiske maktspillet er avgjørende. Ledelse er viktig, og ledere bør gå dersom de ikke lenger har tillit i sine omgivelser.

Poenget er at ingen er uunnværlig. Men den som forstår dette litt tidligere har en bedre anledning til å utvikle de andre, heller enn illusjonen om seg selv. Og her er vi tilbake til morgendagens medaljer:

Et realistisk, mindre heroisk og mer profesjonelt syn på ledelse er viktig for å skape morgendagens OL-helter.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar "Jobb & Karriere" i Kapital nr. 14-2012. Bildet: Thorir Hergeirsson ledet denne gjengen til gullmedalje i London-OL 2012. Foto: Håndballjentenes bildemappe på Facebook.

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på