Norsk politi er i dag en byråkratisk organisasjon gjennomsyret av planverk. Ledelse handler om mennesker, ikke om planverk.

DEBATT: Petter Gottshalk om 22. juli-kommisjonen

Vi kan ikke gjøre det før vi får mer penger. Kanskje gjør vi det hvis vi får mer penger. Men først må vi få med oss fagforeningen.

Dette har vært såkalt politiledelse her i landet de fem siste årene. Lite har skjedd.

Planer er blitt lagt. Ja, sågar hele planverk er blitt laget, som har blitt til tannverk for samfunnet. For planer og planverk er ikke noe man slår opp i, når krisen melder seg, når angrepet kommer, når bomben går, når mennesker henrettes.

Trening

Planer er noe som er kjent og trent på. Men det hadde ikke skjedd. Ikke i norsk politi.

For den såkalte politiledelsen har ikke brydd seg så mye om implementering. Gjennomføring er det andre som skal stå for.

Mens Politidirektoratet produserer strategier og planer, skal andre gjennomføre dem. Det var for eksempel tydelig da Politidirektoratet laget etterretningsstrategi for noen år siden. Den er aldri blitt gjennomført. Manglet penger. Hadde kanskje heller ikke lyst.

Politiledelse handler nå om å gjennomføre ni tiltak i Gjørv-rapporten:

 1. Innføring av målstyringssystem for politiberedskap.
 2. Samordning av kapasitet, kompetanse og utstyr.
 3. Utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
 4. Dimensjonering av operasjonssentraler.
 5. Tilgang til teknologi.
 6. Kompetanseutvikling og trening.
 7. Etablering av nasjonal politioperativ sentral.
 8. Gjennomføring av planer for nasjonalt ressurssenter.
 9. Etablering av robust politihelikoptertjeneste.

Ledelse handler ikke om å sitte i møter, og produsere planer på kontoret. Ledelse handler om styrt samspill mellom mennesker for å oppnå resultater som innfrir organisasjonens mål.

Ledelse handler om å tilrettelegge for at hver tjenestemann og -kvinne lykkes i sin jobb i forhold til overordnede mål.

Fire strategier

Ledelse handler om å ha fire strategier som implementeres (før de eventuelt revideres):

 • Informasjonsstrategi: Hvilke opplysninger er vi ute etter, fra hvilke kilder og hvordan skal vi håndtere dem?
 • Kunnskapsstrategi: Hva må våre mannskaper kunne, og hvordan kan de tilegne seg denne kunnskapen?
 • Systemstrategi: Hvilke IKT-løsninger har vi bruk for, og hvordan bruker vi dem?
 • Konfigurasjonsstrategi: Jobber vi nå i en verdikjede, et verdiverksted eller et verdinettverk?

«Planer er ingenting, planlegging er alt». «Det viktigste er ikke å legge planer, men å huske hvor man har lagt dem». Derfor er strategidokumentene ganske uvesentlige, mens prosessen og deltakerne er vesentlige. Ledelse handler om mennesker, ikke om planverk.

Norsk politi er i dag en byråkratisk organisasjon gjennomsyret av planverk.

Norsk politi bør bli en kunnskapsorganisasjon. Det er allerede vedtatt, at politiet skal arbeide kunnskapsbasert.

Byråkrater bør derfor forlate toppjobbene i politiet og overlate stillingene til kunnskapsledere. Jo før, jo bedre.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i avisen VG 17. august 2012. Bildet: Øystein Mæland har trukket seg som politidirektør i kjølvannen av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Foto: Politidirektoratet.

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på