Mobiltelefon og lesebrett bidrar til en raskere utfasing av papiravisene, fastslår Erik Wilberg ved BI.

KOMMENTAR: Erik Wilberg om mediebransjen

Dagbladet hadde i gamle dager et slagord: ”Alltid foran”. I dag er det Schibsted som er i forkant i medieutviklingen, og vi ser nå tydelig hva som kommer til å skje i mediemarkedet framover.

Så selv om fagforeningene naturlig nok har sine syn på saken av mer bevaringsmessig karakter så er det ingen tvil om hvordan landskapet formes.

Papiravisenes fases ut

En sterk satsing på digitale medier i bred front, og en langsom utfasing av papirmediet. Dette har vi sett i mange år, men nå er det så tydelig at det kommer til å bre om seg raskere enn tidligere. Og det går ikke å snu.

Den viktigste driveren er utviklingen på mobil og tablets. De vellykkede forsøkene i Fædrelandsvennen på å få til en totalabonnementspakke gjør at det nok nå kommer en akselerering av overgang fra papir til digitalt framover i samtlige av Schibsteds aviser, og dermed kommer andre aviser etter.

Jeg spår at det kommer til å skje ting her sent i høst eller tidlig i 2013. Og mediehusene har ingen tid å miste.

Og i og med det forandres også forretningsmodellen. Inntekter pr leser er bare en fjerdedel av papir på mobilen, og det må nødvendigvis få konsekvenser også for kostnadssiden.

Kuttene i Schibsted

Schibsted tar høyde for endringene i det nye kostnadsreduksjonsprogrammet på 500 millioner. Dette betyr nedbemanning og omstrukturering. Det er jo vesentlig billigere å produsere digitalt enn på papir (pga trykk og distribusjon).

Dette vil også bli caset for det sammenslåtte A-pressen og Edda Media. Og så bør myndighetene snarest komme i mål med momsen. Og det vil også endre journalistikken, og så kan vi med ulike utgangspunkt diskutere om det også vil ramme kvaliteten. Jeg er ikke så sikker på det.

Fremtidens avis

Men det gjelder virkelig å få opp farten på en god applikasjon for mobil og tablet for mediehusene. Her er det fremdeles et godt stykke igjen.

Aftenposten og DN har etter mitt skjønn gode applikasjoner – mange andre aviser har denne kvasipdf-en som er mer en irritasjon enn noe annet.

Fremtidens avis er digital og det er her nå. Som musikkbransjen og foto.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i fagtidsskriftet Kampanjes nettutgave 14. august 2012 med tittelen "-Schibsted alltid foran".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på