Journalister må fornye seg og definere sin plass. Her er ni punkter om undersøkende journalistikk i fremtiden.

DEBATT: Morten Møller Warmedal og Guri Hjeltnes om Medier

Den pågående digitale revolusjonen utfordrer journalistikkens evne til å fornye seg og definere sin plass.

I dette bildet har den undersøkende journalistikken i et historisk perspektiv vært et vesentlig og høyst nødvendig korrektiv til privat og offentlig maktutøvelse.

Grobunn for gravere

Den undersøkende journalistikken har hatt god grobunn i Norge. I over to tiår har Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse, Skup, samlet norske journalister og redaktører til erfaringsutveksling og intense faglige debatter. Men rammene for kvalitetsjournalistikken framover er høyst usikre.

Som redaktører av en ny lærebok i undersøkende journalistikk som utkommer i disse dager, med bidrag fra 16 ledende aktører på feltet, drister vi oss til å oppsummere ni påstander om fagets fremtid:

  • 1.Den økonomiske krisen:

Den digitale revolusjonens kvelertak på de etablerte medienes forretningsmodeller (jfr. Schibsteds ferske kuttplaner) har sammen med den globale økonomiske krisen svekket satsingen på den undersøkende journalistikken. Hvem som skal betale for morgendagens gravejournalistikk, er ikke avklart.

Inntil det foreligger bærekraftige modeller for betaling av tungt journalistisk innhold på nettet, finnes det ikke tilstrekkelig filantropisk og ideell kapital til å veie opp for nedgangen. Bare i Norge har mer enn 3000 stillinger på få år forsvunnet i mediene, og flere vil det bli. Kvalitetsjournalistikken er under press.

  • 2. Sosiale mediers fremvekst:

De sosiale mediene utfordrer journalistikken på flere områder, men er (ennå) ikke i nærheten av å erstatte den grundige undersøkende journalistikken.

Blogger og ytringer på Facebook, Twitter og Youtube bidrar til hurtig og demokratisk informasjonsspredning og konkurrerer om vår oppmerksomhet i nyhetsflommen, men har ikke etablert seg som avsløringskanaler for egenprodusert, journalistisk innhold.

  • 3. Publikum involveres:

Likevel er det ingen tvil om at internett og de sosiale medienes gjennombrudd har brakt et kritisk publikum inn i den journalistiske produksjonsprosessen.

Leserne og seerne korrigerer, utfyller og medproduserer gravende innhold i nye samarbeidskonstellasjoner, bl.a. gjennom såkalt «crowdsourcing».

Prosjekter i samme gate som VG Nett, der publikum ble invitert til å hjelpe VG å ettergå statlige tilskuddsordninger (i kjølvannet av Dagbladets avsløringer som førte til Audun Lysbakkens avgang som statsråd), vil øke i omfang.

  • 4. Digital kildeforståelse avgjørende:

Morgendagens gravende journalist må være ekspert på å navigere i det digitale universet.

De beste må beherske et stort register av sofistikerte teknikker for å hente frem, systematisere og analysere informasjon som finnes både åpent og skjult, og kunne publisere integrert på alle plattformer.

På dette området foregår det nå et generasjonsskifte i norske medier.

  • 5. Samarbeid nødvendig:

Myten om den ensomme gravejournalist som alene går løs på maktmisbruk og korrupsjon, står for fall. Nå er det samarbeid med kolleger som gjelder.

Økende kompleksitet og påfølgende spesialisering i arbeidsoppgaver i redaksjonene, og større behov for åpenhet i arbeidsprosess og nyansering som frembringer motforestillinger, bidrar til dette.

Åtte av ti Skup-priser det siste tiåret er vunnet av team som jobber sammen.

  • 6. Etikk enda viktigere:

I en verden der alle publiserer, øker kravene til å synliggjøre gravejournalistikkens fortrinn og særpreg. Både publikum og mediene selv vil forlange nulltoleranse for etiske overtramp.

Den undersøkende journalistikken kan ikke leve med en tillitskrise hvor fellelser i Pressens faglige utvalg (PFU) og omfattende debatter om metode, kampanjejournalistikk og mediedrev kommer i veien for de vesentlige avsløringene.

  • 7. Økende motstand:

Den undersøkende journalistikken er utsatt for et økende press fra aktører som ønsker å kontrollere det journalistiske innholdet. Motstanden kommer fra politikere, pr-agenter, kommunikasjonsrådgivere, advokater, lobbyister osv.

Teknikkene for å manipulere mediene florerer og øker i omfang. Mottiltakene er økt bevissthet, bedre utdanning og opprettholdelse av store uavhengige redaksjoner som har integritet og styrke til å stå imot dette presset.

  • 8. Må forklare bedre:

Den undersøkende journalistikken må bli bedre til å analysere, forklare og avdekke kompliserte samfunnsspørsmål som er relevante for folks hverdag. Dette må også omfatte positive gravesaker.

Ubestridte avsløringer må gi meningsfulle bidrag til økt samfunnsforståelse og ikke fremstå som en integrert del av en underholdningsindustri der kortsiktig inntjening er eneste gyldige målestokk.

  • 9. Fortellerteknikk:

I kampen om oppmerksomheten må gravende journalister, i tillegg til grundig metodebruk, være blant de beste historiefortellerne - både i lineær og ikke-lineær formidling.

Fenomenet Wikileaks demonstrerte at det var ledende mediers journalistiske bearbeiding og påfølgende publisering som gjorde lekkasjene fra Wikileaks tilgjengelig for publikum som historier man kunne forholde seg til. Da kom også gjennomslaget.

Håp for den gravende journalistikken? Selvsagt. Men da må journalister, mellomledere, redaktører og ikke minst medieeiere være seg ansvaret bevisst.

Referanse:

Artikkelen er pubolisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringslivs Etter Børs-seksjon 3. september 2012 med tittelen "Graving i fremtiden".

Artikkelen baserer seg på Guri Hjeltnes og Morten Møller Warmedal (Red.) (2012): Gravende journalistikk. Metode, prosess og etikk. Gyldendal.

 

Tekst: Morten Møller Warmedal og Guri Hjeltnes. Møller Warmedal er redaksjonssjef i NRK og Hjeltnes er professor II i journalistikk ved Handelshøyskolen BI og nytilsatt direktør for Holocaust-senteret.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på