-

Hvor viktig er Kina som samarbeidsland for Norge og hvordan kan norske myndigheter støtte opp om norske bedrifter i Kina?

Nærings -og handelsminister Trond Giske forteller i et intervju til BI Business Review om hvilke muligheter og utfordringer norske selskaper møter i Kina, og hvordan norske myndigheter støtter opp om norske etableringer.

 

Tekst og intervju: Ole Petter Syrrist-Leite, seniorrådgiver i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på