Hvorfor var det ikke noe særlig fart på inflasjonen i verden i perioden da gull var penger (1870-1914)?

Fasit: (a) Fordi verden ikke klarer å grave opp gull så raskt. Det er begrensede mengder med gull i verden. Det tar mye lenger tid å grave opp gull enn det tar å trykke opp sedler. Når det er lite av noe som mange vil ha (f. eks. gull), blir det verdifullt. Hvis økonomien vokser med – la oss si – fire prosent per år og gullmengden vokser med – la oss si – to prosent per år, da må hver gullenhet stadig representere flere varer og tjenester. Mens en vare før krevde for eksempel 100 metallbiter for kjøp, vil det etter noen tid kreve 98. Det er fordi metallmengden vokser saktere enn varemengden.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på