-

Å hjelpe hverandre til å lykkes, er god ledertrening. Søkelys på ledernes sterke sider gir gode resultater, viser studie fra BI.

KOMMENTAR: Morten Emil Berg og Jan Terje Karlsen om ledelse

Ledelse er ikke en objektiv og eksakt vitenskap som matematikk og fysikk. Ledelse er en fortolkningsvitenskap, preget av diskusjon og ulike meninger. Dette legger føringer på hvordan lederutvikling kan gjennomføres.

14 prosjektledere fra samme organisasjon deltok i ledertrening. Prosessen gikk over ni måneder, med fem samlinger av to dager.

Et halvt år etter at programmet var avsluttet, ble det foretatt en evaluering. Deltagerne selv, deres overordnede og underordnede ble spurt. Det ble brukt kriterier som reaksjon på kurset, læring av nye tenkemåter, endring av adferd og oppnådde resultater.

De fleste som ble spurt, ga en positiv vurdering. Hva var grunnen til det?

Fokuser på sterke sider

Fundamentet i tradisjonell lederopplæring er innsikt i anerkjente teorier, for så å anvende dette i praksis. Treningen av de 14 prosjektlederne innebar imidlertid en såkalt styrkebasert, personlig tilnærming.

Deltagerne ble bedt om å skrive ned sine sterke sider og talenter. Deretter intervjuet de hverandre om hvordan de bruker sine sterke sider, samt hvordan disse kan videreutvikles. Slike samtaler kan gi glede, optimisme, mestringstro og tilhørighet.

Tradisjonell lederutvikling trekker inn få virkemidler. Deltagerne lærer for eksempel om såkalt transformasjonsledelse og det forventes at man skal bruke nettopp denne teorien.

Lederens verktøykasse

Styrkebasert tilnærming bruker en rekke ulike virkemidler, hentet fra lederens verktøykasse. Eksempler er stressmestring, mot og selvdisiplin. En stor verktøykasse borger for at deltagerne får frihet til å velge. Deltagerne bevarer sin selvkontroll og motivasjon.

Ved tradisjonell lederutvikling er kursleder i sentrum. Oppgaven er å overføre teorier og forskningsresultater fra den som kan til de som ikke kan. Deltagerne bringer imidlertid med seg viktig og spennende kompetanse. De kjenner kulturen i organisasjonen. De forstår situasjonen til kollegaer. De har mange erfaringer og ofte gode løsninger.

Legger til rette for læring

I stedet for å formidle svar, kan kursleder være en læringsarkitekt som legger til rette for at læring kan skje. Deltagerne jobber i grupper på to eller flere og intervjuer hverandre. Utfordringer retolkes. Mål reformuleres. Verktøy diskuteres.

Dette kan gi nye løsninger som må prøves ut i egen organisasjon. Erfaringene tas med tilbake i neste treningsmodul. Deltagerne jobber som coacher og mentorer for hverandre. Det stilles spørsmål og det gis råd.

Mange deltagere opplevde en positiv utvikling gjennom treningen, mens enkelte opplevde liten endring. Hvorfor?

Kontroll over utvikling

En forklaring kan være deltagerens egen tenkning når det gjelder intern eller ekstern «kontrollplassering».

  • Deltagere med liten eller ingen utvikling, mente at sjefen var vanskelig, medarbeiderne lite motiverte, organisasjonen byråkratisk og kundene altfor krevende. Deltagerne plasserte kontrollen eksternt, utenfor seg selv. Disse deltagerne mente derfor det var lite de kunne gjøre for å skape resultater.
  • Deltagere som opplevde en positiv utvikling, mente derimot det var mye opp til dem selv. De var tydelige på at de hadde et valg. De plasserte kontrollen internt, hos seg selv.

Ledere liker ikke å bli endret, men de kan gjerne endre seg. Å utvikle egne sterke sider, bruke en stor verktøykasse og få hjelp av kollegaer, kan gi verdifull læring og resultater.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel "Ledelse" i Dagens Næringsliv 10. september 2012.

Morten Emil Berg og Jan Terje Karlsen: An evaluation of management training and coaching
Journal of Workplace Learning.  Volume 24, Issue 3, 2012,  side 177 – 199.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på