Norske universiteter er dårlig rangert uansett ranking. Brutale fakta forteller at kvalteten går nedover, skriver professor Johan Olaisen ved BI.

DEBATT: Johan Olaisen om et Kunnskapsbasert Norge

Universiteter og høyskoler har fire primæroppgaver.

  • Den første er å utøve og publisere forskning.
  • Den andre er å levere forskningsbasert undervisning.Forskningsbasert vil si at undervisningen skal reflektere egen forskning og hva som skjer ved forskningsfronten.
  • Den tredje er at forskningen og undervisningen skal være relevant. Dette vil si at den skal kvalifisere til profesjoner/fagkunnskap.
  • Den fjerde er å bidra til samfunnsmessig verdiskaping og kritisk refleksjon.

Disse primæroppgavene blir med særlig vekt på forskningskvalitet målt i flere internasjonale rangeringer.

Konkurranse mellom universiteter

Disse rangeringene sammenligner og rangerer kvaliteten på verdens universiteter. Kompleksiteten i målingene gjør at dette ikke er eksakte målinger, men en klar indikasjon på hvor det enkelte universitet plasserer seg kvalitetsmessig.

Dette stimulerer til konkurranse mellom universitetene.

Den mest anerkjente målingen er «Times Higher Education World University Ranking». Det er fortsatt de amerikanske og britiske universitetene som dominerer listen over de to hundre beste universitetene.

Det som er klart på årets rangering, er at de asiatiske og australske universitetene er på vei oppover listene. De østeuropeiske universitetene er på vei oppover listene i 200-400 gruppen.

Kina har bare tre universiteter mellom de 200 beste universitetene (nummer 35, 46 og 49).

Å utvikle gode universiteter tar tid, men Kinas enorme satsinger på universitetssektoren vil gi stadig bedre universiteter og stadig bedre rangeringer i det neste tiåret.

Ingen norske i toppen

Det finnes ingen norske universiteter blant de 200 beste universitetene i verden. Dette er et helt riktig bilde av den totale kvaliteten til høyere norsk forskning og utdannelse.

Selvfølgelig vil enkelte disipliner være gode. God utdannelse krever prioritering og fokusering av ressurser over lang tid. Det krever en kritisk størrelse og en erkjennelse av ulikhet i ressurstildeling.

De som leverer resultatene, er eliteuniversiteter hvor konkurransen er stor. Norge er preget av at alle universiteter og høyskoler skal ha like rettigheter og betingelser til å drive forskning og utdannelse.

Forskning og utdannelse har heller ikke vært ressursmessig prioritert. Årets statsbudsjett er en bekreftelse av dette.

Når vi legger til at professoratene er devaluerte både i kvalifikasjonskrav, status og lønn, så er resultatet gitt: Vår forskning og forskningsbaserte høyere utdannelse har generelt lav internasjonal kvalitet.

Se til Sverige og Danmark

Sverige har alltid prioritert sine fem «eliteuniversiteter». Resultatet er at Karolinska er nummer 42, Lund 82, Uppsala 106, Stockholm 117 og KTH 140.

Danmark har konsentrert alle sine utdannelser til åtte universiteter med større ulikhet i ressurstildelingen. Resultatet er at Århus er nummer 116, København 130 og Det Teknologiske Universitetet er nummer 149.

Jeg har som oppnevnt ekspert vurdert Århus Business School ved Universitetet i Århus flere ganger og kvalitetsforbedringene er krystallklare.

Sverige og Danmark makter å gjøre noe. Norske universiteter er dårlig rangert uansett ranking.

Vi har i Norge ikke evnen til å ta de brutale fakta innover oss. De brutale fakta forteller oss at kvaliteten på vår forskning og utdannelse går stadig nedover.

Vi prioriterer ikke våre universiteter Vi stikker hodet i sanden og tviholder på likhet og mindre ressurser. Vi glemmer at ulikhet er en forutsetning for å ha mulighet for likhet.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 15. oktober 2012 med tittelen ”De brutale rangeringsfakta”.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på