En boklov bør inneholde både fastpris, faste rabatter og skaffe- og leveringsplikt, skriver Anitra Figenchou ved BI.

DEBATT: Anitra Figenschou om bokbransjen

Det er viktig nå når debatten rundt Bokavtalen har nådd selve kjernen av problemstillingen, at det er fokus på det som er kritikkverdig, og at ikke det gode byggverket for litteraturpolitiske støtteordninger raseres i kampens hete.

La oss ta et skritt tilbake og gjeninnføre faste rabatter.

Det er ingenting i veien for fastpris på bøker. Det er tvert imot en god ting.

  • Fastprisen er bra for forfatteren.
  • Når det kommer til leseren, så er det sånn at en del bøker ville vært billigere om vi ikke hadde hatt fastpris, men det er også mange bøker som ikke ville blitt utgitt. Så her vil meningene være delte, alt etter hva slags samfunn vi ønsker.
  • Fastprisen er bra for bokhandlerne fordi de slipper priskonkurranse, det samme hadde vært gjeldende for forlagene hvis rabattvilkårene hadde vært like for alle.

Faste rabatter

I USA er forlagenes rabattpraksis styrt av «The Robinson-Patman Act». Den sikrer at alle leverandører (inkludert forlagene) tilbyr like rabatter til forhandlere med samme markedsposisjon. For eksempel én rabatt til bokhandlere, en annen til supermarked. Rabattene ligger på 30-50 prosent.

En slik fast rabatt hadde vi også i Norge tidligere, men pr. i dag har vi frie forhandlinger på rabatt i Norge, det ene forlaget vet ikke hvilken rabatt andre forlag får.

Med den eierstrukturen vi har i det norske bokmarkedet, der noen få toneangivende forlagskonserner eier hver sine bokhandlerkjeder og forhandler med seg selv, bør man i en ny boklov sette faste rabatter etter eksempelet i «The Robinson-Patman Act».

Utestengning av markedet

I tillegg til å regulere rabattavtalene må vi se på skaffe- og leveringsplikten som er en del av dagens bokavtale. Den innebærer at forlagene forplikter seg til å levere bøker til bokhandel, og bokhandel forplikter seg til å skaffe de bøkene kundene etterspør.

Plikten gjelder i dag bare medlemsforlagene i Forleggerforeningen og medlemmene av Bokhandlerforeningen, men den bør gjelde hele bransjen.

Det er uheldig at ikke alle bokforhandlere er sikret levering av bøker. Leveringsnekt (direkte eller indirekte gjennom urimelige rabattkrav) kan føre til at nye aktører ikke overlever i bransjen, og det vil hindre innovasjon og nyskapning.

Et godt litteraturpolitisk byggverk

Moms på e-bøker var litteraturpolitisk sett en bommert. Momsen bremser digitaliseringsarbeidet som ville gjort tusenvis av bøker som pr. i dag ikke er i salg, tilgjengelig for norske lesere. Og det gir veldig ugunstige konkurransevilkår for nye gründere som ønsker å satse på den digitale arenaen.

Innkjøpsordningen er unik for både leser, forlag og forfatter og bør hegnes om, men tilpasses nye digitale tider. Forsøksordningen med levering av 30 bøker digitalt av i alt 1000 bøker til bibliotekene er nedfelt på papiret, men det gjenstår å iverksette forslaget.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Aftenposten 11. oktober 2012 med tittelen "Boklov er mer enn fastpris".

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på