Både ledere og medarbeidere er avhengige av respekt for å fungere godt, understreker Øyvind Kvalnes ved BI.

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes om ledelse

Det er ansatt en ny daglig leder i bedriften. Den forrige var svært populær, og fikk sparken på omstridt grunnlag. Mange ansatte mener at det var styreformannen som burde vært skiftet ut.

Derfor er det en skeptisk gjeng som venter på å få møte sin nye sjef for første gang. Hun er et ubeskrevet blad for de fleste.

Det er viktig å sette seg i respekt fra starten av, tenker hun selv, uten å ha helt klart for seg hva respekt går ut på.

Hva respekt handler om

Respekt er det som den østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein kalte et familielikhetsbegrep. Det vil si at det ikke finnes en bestemt definisjon som fanger opp all riktig bruk av det. I stedet brukes respekt på flere beslektede måter.

Wittgenstein ønsket å forebygge filosofisk frustrasjon ved å dempe trangen til å finne essensen i et begrep, det som virkelig er den ene sanne og riktige bruken av det. Familielikhet åpner for en variasjon av bruksmåter som alle kan være meningsfulle.

I mange tilfeller handler respekt om å se en person med et oppmerksomt blikk, og ta han eller henne på alvor. Folk som opplever å bli usynliggjort i en organisasjon, kan erfare dette som mangel på respekt.

Den svenske forfatteren Hjalmar Söderberg har skildret hvordan det verste et menneske kan tenke seg, er å bli oversett:

  • «Man vil jo bli elsket, i mangel av det beundret, i mangel av det fryktet, i mangel av det avskydd og foraktet. Sjelen skjelver av skrekk for tomrommet og ønsker kontakt for enhver pris.»

Mennesker som savner respekt, kan ty til desperate handlinger for å få den. Alt synes å være bedre enn likegyldighet, å bli behandlet som luft. Den som fryktes blir også respektert på et vis, ved å bli sett på med oppmerksomme og alvorlige øyne.

Respekt kan være noe som følger av å ha en bestemt rolle eller funksjon i et fellesskap, eller det kan være noe som bygges opp gjennom prestasjoner.

Respekt for rolle og prestasjoner

Respekten en person møtes med, kan være en kombinasjon av rolle- og prestasjonsrespekt.

Rollerespekt er noe som tildeles politifolk, prester, advokater, revisorer, dommere, lærere, og så videre. De får den i kraft av rollen, ikke ut fra hvordan de har oppført seg tidligere. Det de sier og gjør blir tillagt vekt på grunn av rollen.

Så vil prestasjonsrespekten være noe som bygger på hva personen faktisk gjør og har gjort. Den kan styrkes og svekkes, i takt med hvordan vedkommende faktisk presterer.

Respekten for ledere

Hva slags respekt er det ledere kan forventes å bli møtt med?

De kan være aktuelle mottakere av rollerespekt. Det vil i så fall være en respekt som følger av det faktum at de er utvalg til å være ledere. Med lederskapet følger det en porsjon respekt. Den har du helt til det øyeblikket hvor du slutter å være leder.

Mer realistisk er det nok at lederen må opparbeide seg prestasjonsrespekt. Vis oss hva du duger til, så setter vi respektnivået deretter.

Respektbarometeret

Folkene som venter på å få treffe sin nye sjef, befinner seg i en slik modus. Forhistorien kan gjøre at de fremdeles har sympati med den sparkede sjefen og er skeptisk til den nye.

Hennes første ord og gjerninger i møte med dem blir derfor viktige for å få barometeret for prestasjonsrespekt til å stige.

Respekten som er basert på prestasjoner, er ustabil. Om en fotballtrener i motgang sies det gjerne at han har «mistet garderoben».

Spillerne har sluttet å tro på ham, og rygger tilbake når han søker kontakt. Prestasjonsrespekten er på et lavmål. I heldige tilfeller har han fremdeles en porsjon rollerespekt, som kan danne plattform for å komme seg på beina igjen.

Å gi respekt

En vesentlig del av lederskap går ut på å gi respekt til sine medarbeidere, og ikke bare å ta imot.

«Du ser meg ikke lenger,» sier en frustrert medarbeider til lederen sin. Dette er en av de mest betrodde og erfarne medarbeiderne i bedriften. Lederen er svært overrasket. Hun har konsentrert seg om å følge opp de uerfarne og unge medarbeiderne, og har tenkt at denne ringreven klarer seg selv. Det viser seg å være feil.

Selv folk med lang fartstid trenger å motta tegn på at de blir sett og verdsatt. Det gjelder selvsagt også lederen selv.

En leder som ikke møtes med respekt og oppmerksomhet, fungerer gjerne dårlig. Noen må ta ansvaret for å respektere lederen også.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse i Dagens Næringsliv 8. oktober 2012 med tittelen "Respekt".

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på