Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 er lagt frem. Se videointervju med Hilde C. Bjørnland etter BIs statsbudsjettseminar.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 er bruken av oljeinntekter på vel 125 mrd kroner. Det utgjør 3,3 % av anslått kapital i Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Forslaget legger seg innenfor dagens handlingsregel på 4 %, men handlingsregelen sier ikke lenger noe om stramhet i finanspolitikken. Er handlingsregelen utdatert? 

Oljepengebrukens andel av verdiskapningen (BNP) i fastlands-Norge er trolig enda større enn vi tror. Undervurderer vi ringvirkningene oljevirksomheten har på norsk økonomi?

 

Tekst og intervju: Ole Petter Syrrist-Leite, seniorrådgiver i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på