-

Stadig flere nordmenn bruker sosiale medier i jakten på ny jobb. For bedrifter gjelder det å bli funnet, utfordrer Cecilie Staude ved BI.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Sosiale medier

Kampen om de beste hodene tilspisses. Hovedutfordringen er at de beste folkene allerede er ansatt. Samtidig er det blitt vanskeligere å holde på dem man har i staben.

Næringslivet har i dag heller ikke har god nok kunnskap om hvor de potensielle arbeidstakerne faktisk leter etter jobb.

Så mange som en av tre nordmenn har brukt sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter til å se etter ny jobb. En av seks oppgir at de  søkt jobb via slike tjenester.

Det viser en undersøkelse Infact har gjort blant mer enn 1200 nordmenn som er i jobb.

De yngste deltakerne er ikke overraskende de flittigste brukerne av sosiale medier i sin jobbjakt. Mer enn halvparten av de unge mellom 18 og 24 år har brukt sosiale medier for å se seg om etter aktuelle jobber. Det er en klar indikasjon på at sosiale medier blir stadig viktigere i jakten på ny arbeidsgiver.

Sosial rekruttering

Så hva betyr dette? Jo, når så mange potensielle arbeidstagere benytter de nye mediene til dette å se seg om etter nye jobber, bør det være selvsagt at de samme mediene er utmerkede kanaler for å rekruttere gode folk.

Er du på jakt etter nye medarbeidere til din bedrift, kan det være vel så viktig å bruke sosiale medier til å fortelle om hva jobben innebærer og hvem man ønsker seg i stillingen som å rykke inn dyre, tradisjonelle stillingsannonser.

Jeg tror det blir avgjørende å tenke nytt. Organisasjoner må innse at de i fremtiden ikke kan velge de beste hodene, de vil i større grad velge deg.

Bedrifter må derfor passe på at de blir oppdaget i sosiale medier når stadig flere legger jobbjakten til ulike typer sosiale og digitale medier.

Fremtidens rekruttering

Fremtidens rekruttering må i større grad omhandle hele virksomheten, ikke bare et par ansatte i en personalavdeling.

Jeg tror det blir viktigere å forankre bruk av sosial medier slik at de blir viktige arbeidsverktøy for de ansatte. Sosiale medier kan brukes av alle ansatte til å formidle historier fra arbeidsdagen sin som kan være interessante for venner og kontakter. Det vil gi verdi for selskapet, verdi som i fremtiden kan bli avgjørende for å tiltrekke seg de beste hodene. 

Fortsatt er det mange bedrifter som oppfatter sosiale medier først og fremst som tidstyver. Det er også bedrifter som vegrer seg for å prøve ut sosiale medier fordi de ikke føler de har den nødvendige kompetanse.

Ledere kan best skaffe seg kompetanse og trygghet ved selv å ta i bruk relevante former for sosiale medier.

Må engasjere

Mange bedrifter er mer opptatt av å snakke om seg selv enn å finne ut hva som er viktig for jobbsøkere.

Arbeidsgivere legger mye energi i å kommunisere glansbilder av virksomhetens gjøren og laden både i glanset presentasjonsmateriell, på statiske hjemmesider eller i jobbannonser.

Det er mye enklere å snakke til jobbsøkere enn med dem. Men slik enveistale engasjerer ingen!

Manglende dialog kan føre til at arbeidsgiver ikke får kunnskap nok om hva søkeren egentlig trenger for å bli fornøyd i jobben sin.

Når arbeidsgivere mangler evne til å lytte og være i reell dialog med søkeren, kan man gå glipp av gode kandidater fordi søkeren ikke får det riktige beslutningsgrunnlaget når jobbtilbudet skal vurderes.

Referanse:

Artikkelen er publisert i BI Marketing Magazine nr. 2-2012, et formidlingsmagasin fra Institutt for markedsføring ved BI.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på