Norwegian flytter ut virksomheten og leier inn utenlandsk arbeidskraft. Dermed mister vi kompetanse i Norge, advarer professor Johan Olaisen ved BI.

DEBATT: Johan Olaisen om ledelse i luftfart

Norwegian-sjef Bjørn Kjos snakker i en intern video (gjengitt i Nordlys og Youtube 16. april i år) ut om hvordan han ser på fremtiden.

Her gjør han det krystallklart at Norwegian kommer til å satse på å etablere utenlandske baser utelukkende med innleide vikarer. Basene i Malaga og Helsinki med innleide vikarer er idealet for alle Norwegian sine utenlands etableringer.

Kjos gjør det klart at dette er den eneste måten Norwegian kan overleve på. Norwegian kan ikke overleve med flere fast ansatte og hans ledergruppe kommer aldri til å satse på dette, sier han.

Logikken i luftfart

Den økonomiske logikken i dette er lett forståelig. Virkeligheten i industriell produksjon har dermed nådd den tjenesteproduserende virksomhet. Om vi følger denne logikken, kan vi avvikle alle arbeidsplasser hvor vi ikke er konkurransedyktige og flytte arbeidsplassene til lavkostland.

Dette gjelder et meget stort antall arbeidsplasser i Norge. Forutsetningen for dette er at vi skaper nye arbeidsplasser i Norge hvor inntjeningen er større slik at vi både sysselsetter alle og kan kjøpe tjenester og varer produsert i lavkostland.

SAS og Widerøe flyr i hovedsak med fast ansatte på skandinaviske vilkår. SAS mener at de med reorganisering og kostnadskutt likevel skal overleve. Dersom de ikke gjør det, må vi erkjenne at det er fritt frem for flyselskaper som i hovedsak baserer sin virksomhet på innleide vikarer.

Det er tilsvarende like klart at det billigste vil være å la norske ungdommer utdanne seg i Øst-Europa og å bruke dyktige innleide engelsktalende professorvikarer ved norske universiteter og høyskoler. Disse kan vi skifte ut etter endrede behov.

Mister kompetanse

Det vi nedbygger uansett bransje er imidlertid den norske lokale kompetansen og den lar seg ikke gjenskaffe når vi har avskaffet den.

Og hva er de moralske konsekvensene av alltid å søke den billigste arbeidskraften som er uten våre rettigheter?

Den er at i det lange løp forvitrer våre egne rettigheter.

Jens Bjørneboes dikt om «først meg selv, så meg selv igjen og så min neste (les innleide vikar) om det er til min egen fordel» blir til den aksepterte moral.

Uten denne moralen overlever ikke Norwegian. Den bringer oss tur/retur New York for 1829 kroner i 2013, men hvor bringer den oss i 2025?

Referanse:

Artikkelen er publisert som hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 17. november 2012.

 Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på