Professor Ralf Müller ved BI er tildelt en internasjonal pris for studier av hvordan prosjektledelse kan gi bedre resultater.

PRISBELØNT FORSKNING: Prosjektledelse

Gjennom det siste tiåret er det blitt stadig mer utbredt for organisasjoner å opprette egne kontorer eller avdelinger for prosjektledelse, - prosjektledelseskontorer (Project Management Offices).

Dette er enheter som skal bidra til vellykkede prosjekter og bedre resultater for bedriftene.

Professor Ralf Müller ved Handelshøyskolen BI og  professorene Monique Aubry og Brian Hobbs ved University of Quebec i Montreal, i Canada startet i 2003 et forskningsprogram som tar mål av seg å finne ut hvordan slike prosjektledelsesavdelinger bidrar til organisasjonenes resultater.

Programmet, som fortsatt er i gang, har resultert i mer enn 80 publikasjoner, inkludert fem bøker og flere vitenskapelige artikler.

Prestisjefull pris

Forskertrioen mottok den internasjonale forskningsprisen ”IPMA Research Award 2012” på verdenskongressen til International Project Management Association (IPMA), som ble arrangert 29-31. oktober 2012 på Kreta.

Prisen består av en plakett, et pengebeløp på 1000 euro og faglig anerkjennelse.

Forskningen som ligger til grunn for prisen, gir blant annet svar på hvorfor organisasjoner etablerer egne organisatoriske enheter for å følge opp prosjekter, hva disse enhetene gjør og hvordan de endrer seg over tid.

Halvparten forsvinner

Enkelte organisasjoner har en eller to spesialenheter for prosjektledelse mens andre (store) organisasjoner kan ha flere hundre slike avdelinger. Prosjektledelseskontorene er opprettet for å sikre gode prosjektresultater.

Forskerne finner at slike enheter gis ulike oppgaver, roller og ansvarsområder i ulike organisasjoner. Halvpartene av prosjektledelseskontorene avvikles i løpet av de første to årene. De som overlever de første to årene, endrer rolle og posisjon i organisasjonen over tid.

Spiller ulike roller

Enkelte av prosjektledelseskontorene er operasjonelle fra starten av, og gir råd om beste praksis til prosjektlederne i organisasjonen. Etter hvert inntar kontorene en mer strategisk rolle der de koordinerer og leder porteføljer av prosjekter og leverer trenings- og opplæringsprogrammer for prosjektledere.

Prosjektledelsesenhetene inngår gjerne i nettverk i organisasjoner. Her bekler de typisk tre sentrale roller:

  • De kontrollerer gjennomføring og ledelse av prosjekter.
  • De er rådgivere i prosjektledelse for deler av organisasjonen.
  • De er partnere for å få til kunnskapsledelse på tvers av prosjekter og organisasjonsenheter.

Endrer for å gjøre organisasjonen bedre

Forskerne konstaterer  at prosjektledelseskontorene endrer seg kontinuerlig for å forbedre organisasjonens resultater. De adresserer en nøkkelutfordring om gangen, før de gyver løs på neste forbedringstiltak.

Tiltakene kan kategoriseres i saker som handler om:

  • Ledelse av prosjektportefølje og metoder for prosjektledelse
  • Saker om samarbeid og ansvar i organisasjonen
  • Eksterne forhold som for eksempel endringer i bedriftens marked og
  • Saker relatert til det interne arbeidsklimaet.

Hvert av disse temaene må håndteres på forskjellig måte.Det er med på å forklare hvordor prosjektledelseskontorene hele tiden endrer natur.

- Prosjektledelseskontorer er fleksible enheter som adresserer og løser organisasjonens svake sider gjennom vellykkede prosjekter, sier Müller, Aubry og Hobbs. Derfor bidrar enhetene også til å forbedre bedriftens resultater.

Referanser:

IPMA Research Award Winners 2012 Announced. Pressemelding fra International Project Management Association (IPMA).

Publications - IPMA Research Award 2012.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på